Jäsenmaksu 2020, jäsenlomake

Yhdistyksen valtuusto päätti joulukuun 2019 kokouksessaan jäsenmaksut vuodelle 2020 seuraavasti:

Liittymismaksua ei peritä.

Varsinainen jäsenmaksu:

  • 0,1 - 25 ha = 60 €
  • 25,1 - 50 ha = 90 €
  • 50,1 ha + = 120 €

Muut jäsenyydet:

  • Yhteisomistajajäsen, kun henkilö hakee erikseen jäsenyyttä, 20 €. Ei äänioikeutta. Yhteisomistuksen tulee olla varsinaisena jäsenenä.
  • Kannatusjäsenmaksu 20 €, ei äänioikeutta.
  • Kannatusjäsenmaksu, opiskelijat 20 €, ei äänioikeutta.

Jäseneksihakulomake -> Lomake
 

Sähköinen lomake löytyy Etusivulta kohdasta Liity jäseneksi!

 

TARKENNUSTA PUOLISOIDEN YHDESSÄ JA ERIKSEEN OMISTAMIEN TILOJEN JÄSENYYKSIIN

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto päätti joulukuun 2015 kokouksessa, että jäsenmaksuja voidaan yhdistää yhdeksi maksuksi esimerkiksi silloin kun samaan perheeseen tulee puolisoille useampi maksu. Useampi maksu johtuu siitä, että tiloilla on lainhuudot eri nimillä ja tämä tekee niistä eri omistuksia. Jäsenmaksujen yhdistämisestä päättää yhdistyksen hallitus hakemuksien perusteella.

Metsänomistajat Karhu