Yksityismetsien kantorahatulot putosivat 2 miljardiin euroon edellisvuoden 2,3 mrd:sta

13.3.2020

Luonnonvarakeskus kertoi tilastoennakossaan, että hakkuumäärien ja pystykauppahintojen lasku pudotti kantorahatuloja odotetusti vuonna 2019. Ennakkotietojen mukaan kantorahatuloja saatiin  2,31 miljardia euroa eli saman verran kuin vuonna 2017.


 

Yksityismetsänomistajille tuloja kertyi 2,01 miljardia euroa, ja metsäteollisuudelle ja valtiolle yhteensä 0,30 miljardia euroa.

Euromääräisesti tulot laskivat yli 0,34 miljardia euroa edellisvuodesta ja reaalisesti ne alenivat 16 prosenttia, rahanarvon muutos huomioiden. Tulot olivat yhtä suuret kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin. Siihen verrattuna yksityismetsänomistajien tulot olivat 1,5 prosenttia korkeammat, mutta metsäteollisuuden ja valtion tulot vähenivät lähes seitsemän prosenttia.

Ennakkotietojen mukaan tukkipuun hakkuut pienenivät vuonna 2019 yli 10 prosenttia ja kuitupuun noin viisi prosenttia. Havutukkipuiden pystykauppahinnat laskivat reaalisesti lähes kahdeksan prosenttia ja kuitupuulla ne pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla.  Tukkipuun osuus tuloista laski 70 prosentista 66 prosenttiin.  Yksityismetsissä osuus oli 68 prosenttia ja metsäteollisuuden ja valtion  metsissä 57 prosenttia.

Kuusitukin hakkuut vähenivät  puutavaralajeista eniten (–15 %), ja myös kuusikuitupuun hakkuut  pienenivät selvästi (–9 %). Kuusi pysyi ennakkotietojen mukaan edelleen tulojen kannalta tärkeimpänä puulajina, mutta sen osuus tuloista laski kaksi prosenttiyksikköä 44 prosenttiin. Kuusen merkitys korostuu Etelä-Suomen rehevien maiden maakunnissa ja yksityismetsissä. Etelä- Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomen maakunnissa mänty oli selvästi tärkein puulaji 53–72 prosentin osuuksilla tuloista.

Lähde: Luonnonvarakeskus