Tuoreessa metsätutkimuksessa paljon alueellista tietoa metsänomistajista

05.6.2020

Tällä viikolla julkaistiin laaja Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimusraportti, jossa tarkastellaan metsänomistusta ja sen muutoksia. Vinkiksi toimituksellenne, että tutkimuksessa on selvitetty metsänomistajien ja metsätilojen taustatietoja myös alueellisesti. Nämä koskevat mm. ammattiasemaa, ikää, koulutusta, metsänomistuksen tavoitteita ja tilakokoa.

Poimintoja alueellisista havainnoista:

*Etelä-Suomessa on eniten alle 20 ha tiloja, ne kattavat yli puolet yksityismaiden tiloista (56%), ja lähes viidenneksen (19%) metsäalasta. Kainuu-Pohjanmaan (5%) ja Lapin (0%) alueilla pienten tilojen merkitys on vähäinen.
 
*Kaikilla alueilla yli 50 ha tilat kattavat yli puolet metsäalasta. Savo-Karjalassa tilat ovat keskimäärin suurempia kuin muualla eteläisessä Suomessa. 
 
*Perhemetsänomistajuus on yleisin hallintatapa koko Suomessa (72%). Se on kuitenkin muita alueita yleisempää Etelä-Suomessa (80%) ja Etelä-Pohjanmaalla (77%). Lapissa yhteisomistusmuodot kattavat 38% tiloista (koko Suomi 28%), ja erityisesti omistus kuolinpesien kautta on muuta maata yleisempää.
 
*Kymi-Savon alueella tila on tullut haltuun muuta maata yleisemmin perintönä tai lahjana (57% vs 53%). Osto sukulaisilta on harvinaisempaa, samoin kuin Lapissa (kumpikin alue 24% vs 29%). Etelä-Pohjanmaalla tilat ovat keskimääräistä useammin siirtyneet omistukseen ostoina sukulaisilta (33% vs 29%), tai metsää on hankittu usealla eri tavalla (9% vs 6%). 

Koko raportti on luettavissa https://jukuri.luke.fi/handle/10024/545837 ja tuloksia puunhinta-alueittain löytyy liitteestä 2, s. 68 eteenpäin.

Hankkeessa on mukana tutkijoita Helsingin yliopistosta, Luonnonvarakeskuksesta, Pellervon taloustutkimuksesta ja Työtehoseurasta. Edellinen suurtutkimus metsänomistajista julkaistiin 2009.

Lisätietoja:
Paula Horne, Pellervon taloustutkimus, paula.horne@ptt.fi, puh. 040 592 6820
Heimo Karppinen, Helsingin yliopisto, heimo.karppinen@helsinki.fi, puh. 050 370 5134
Harri Hänninen, Luonnonvarakeskus, harri.hanninen@luke.fi, puh. 050 441 2124

Kuva: Puunhinta-alueet