Tieto metsäomaisuudesta kuuluu henkilötietojen suojaan

16.3.2016
 

15.3.2016

Metsäteollisuus on vaatinut kaiken metsäkeskuksen tietojärjestelmissä olevan metsätiedon avaamista täysin julkiseksi riippumatta käyttäjästä tai käyttötarkoituksesta. MTK painottaa, että tämän toteutuminen johtaisi tilanteeseen, jossa julkisilla varoilla kerättävän metsävaratiedon sisältö ja koko tietojärjestelmä olisi arvioitava uudelleen.

Hallitusohjelman kirjaus metsätietojen paremmasta hyödyntämisestä on metsäomistajienkin näkökulmasta kannatettava.

– Biotalouden kehittäminen ei kuitenkaan vaadi metsäomistajien perusoikeuksien polkemista ja metsäelinkeinon tietosuojan murentamista. Väite, ettei metsäomistajille kyettäisi tarjoamaan palveluja ilman, että kaikki hänen metsäänsä koskeva tieto olisi täysin julkista, on lähinnä lapsellinen. Yhtä perätön on metsäteollisuuden esittämä väite, jossa kaikille avoin metsävaratieto on ehdoton edellytys sähköisen puukauppapaikan kehitykselle ja käyttöönotolle, viestittää MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Parhaillaan eri tahojen yhteistyönä kehitettävän puukauppapaikan lähtökohtana on, että metsänomistajat itse päättävät kohteidensa markkinoinnista ja tarjouspyynnöistä. MTK painottaa vahvasti, että metsänomistajan on voitava myös päättää omaisuuttaan koskevien yksityiskohtaisten tietojen käytöstä.

Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää ja metsäomistajille suunnattua Metsään.fi palvelua on kehitetty nimenomaan sähköisenä elinkeinopalveluna, jossa luottamuksellisuus on avainsana. Näistä lähtökohdista palvelusta on saatu toimiva ja sillä on ollut toimijoiden ja metsänomistajien vahva tuki. Tietojen avaaminen täysin vapaaseen käyttöön rikkoisi tämän luottamuksellisuuden ja johtaisi koko järjestelmän uudelleenarviointiin.

Kun yrittäjyys ja kilpailu ovat päivän sanat metsäpalveluissa, miksi ne eivät olisi sitä myös metsätietopalveluissa? Miksi yhteiskunnan pitäisi tuottaa sellaisia palveluja, joiden tuotantoon löytyisi markkinatoimijoita? Varsinkin, jos yhteiskunnan tuottamina näiden elinkeinopalveluiden sisältö olisi kaikille avointa.

– Uskomme kuitenkin edelleen, metsäteollisuuden kommenteista huolimatta, että metsätietokokonaisuuteen löytyvät järkevät koko sektoria palvelevat ja metsänomistajien henkilötiedon suojaa kunnioittavat ratkaisut, sanoo Hakkarainen.

Lisätietoja: metsäjohtaja Juha Hakkarainen 0400 870 867