Tarkkaile kuusikoitasi- kirjanpainajia liikkeellä

30.7.2018

Kevät ja kesä ovat olleet oikeuksellisenkin lämpimiä. Feromonipyydysseurannan perusteella kirjanpainajan epidemiaraja ylittyi paikoin jo toukokuun lopulla. Lämmin kesä on lisännyt edelleen kirjanpainatuhojen riskiä. Etelä- ja Kaakkois-Suomessa päätehakkuuikäiset kuusikot ovat nyt vaarassa joutua epidemian kohteiksi. Tarkastuskäynnit varttuneissa kuusikoissa ovat nyt tarpeen, jotta mahdolliset kirjanpainajien iskeytymät havaitaan ajoissa ja tuhon leviäminen saadaan pysäytettyä.