Sertifiointikoulutus Mhy Kanta-Hämeen alueella

kanta-hame

Marja Tolonen / Metsäasiantuntija / Mhy Kanta-Häme

Jokaisella alalla tänä päivänä on ko. alan sertifiointisäädökset, myös metsäalalla. Metsätuotteiden loppukäyttäjä Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa haluaa tietää, että metsälliset tuotteet on tuotettu kestävästi luontoa sekä ilmastoa ajatellen.

Suomessa on käytössä kaksi eri metsien sertifiointijärjestelmää eli PEFC sekä FSC, jotka ovat tietenkin käytössä myös ympäri maailmaa.

Yleisin Suomen metsissä käytetty sertifiointijärjestelmä eli PEFC. Näitä säädöksiä päivitetään viiden vuoden välein. Uusin päivitys on tulossa Suomen osalta lokakuussa.

PEFC-maastokoulutukset ovat nyt käynnissä koko Suomessa. Syyskuussa oli vuorossa alueella läntinen Suomi. Koulutus järjestettiin Hausjärvellä, jossa oli kaksi maastokohdetta. Näissä kohteissa käsiteltiin puroja/vesistöjä ja niiden suojavyöhykkeitä, turvemaiden käsittelyä, säästöpuuryhmiä, Metsälain 10 §:n kohteita ym.

Sertifiointikoulutusta seurattiin maastossa sekä luennoilla.

Kaikki toimijat metsätaloudessa ovat sitoutuneet tähän sertifiointijärjestelmään eli metsänomistajat, metsäammattilaiset, metsäurakoitsijat sekä kaikki muut, jotka omistavat metsää tai tekevät siellä töitä. Kaikkien näiden toimijoiden täytyy noudattaa näitä säädöksiä. Nämä tarkastukset eli auditoinnit tekee ulkopuolinen toimija. Jos he havaitsevat tarkastuksessaan puutteita sertifiointisäädösten noudattamisessa, niin tuloksena tulee ns. poikkeama. Jos näitä poikkeamia on enemmän kuin kolme, niin ko. alueen sertifikaatti on vaarassa.

Jos tämä sertifikaatti menetetään, tarkoittaa tämä sitä, että teollisuus ei osta metsänomistajan tarjoamaa puuta metsäteollisuuden käyttöön. Siitä syystä, että metsäteollisuus ei voi myydä jalostamaansa tuotetta markkinoille, koska tuotteiden ostaja ei ole vakuuttunut tuotteen alkuperän kestävyydestä.

PEFC:n sertifikaatin haltia Suomessa on KMY (Kestävän Metsätalouden Yhdistys).  KMY pitää rekisteriä kaikista suomalaisista metsänomistajista, jotka ovat jäseniä esim. PEFC:ssä.

Kaikki metsänomistajat sekä kaikki toimijat metsäalalla, voivat liittyä PEFC:n metsänhoitoyhdistyksen jäseninä tai maksamalla jäsenmaksun KMY:hyn.

Koulutuksessa tarkasteltiin maastossa erilaisia sertifioinnin kannalta tärkeitä suojeltavia kohteita.

Ajankohtaista

 1. Taimien istutus

  Taimitilaukset vuodelle 2023

  Kanta-Häme

  Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen kautta tehtävät taimitilaukset on tehtävä viimeistään 22.12.2022.

  Lue lisää
 2. Metsäsäätiö jakoi huomionosoituksia ansioituneille metsäasiantuntijoille

  Metsäsäätiö jakoi huomionosoituksia ansioituneille metsäasiantuntijoille

  Valtakunnallinen

  Suomen Metsäsäätiö jakoi huomionosoituksia ansioituneille metsäasiantuntijoille valtakunnallisilla Mhy-päivillä Jyväskylässä.

 3. Ennallistaminen

  Ennallistamista koskevat kamppailut käynnistymässä EU:n toimielimissä

  Valtakunnallinen

  Ehdotettu asetus ei nykymuodossaan hyväksyttävissä, MTK toteaa. MTK pitää ennallistamista ja muuta luonnon tilan parantamista tarpeellisena, mutta komission ehdottama asetus on kuitenkin monella tavalla ongelmallinen.

2022 © Metsänhoitoyhdistykset