Puumarkkinoilla on reipas tahti - katkonnan valvonta korostuu

15.3.2018

14.3.2018

Suomen talous porskuttaa tuoreiden suhdanne-ennusteiden perusteella vahvasti. PTT:n arvion mukaan Suomen talous kasvaa sekä tänä että ensi vuonna 2,8 prosenttia, ja vienti kokonaisuudessaan noin kuuden prosentin vauhtia.

Metsäyhtiöiden suotuisan vientimarkkinatilanteen jatkuminen on ylläpitänyt myönteistä virettä myös kotimaan puumarkkinoilla. Vientimarkkinoilta myönteisin signaali on mäntysahatavaran hinnan elpyminen. Lisäksi sellun markkinahinta sojottaa koilliseen ja kartongin hintoihin on ilmoitettu korotuksia.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on nyt hyvin kysyntää. Paikoitellen puuta voisi olla tarjolla selvästi nykyistä enemmän. Sahateollisuudella on pienet puuvarannot, ja heillä on jatkuva ostotarve nopeasti korjuuseen soveltuville havutukkileimikoille. Pitkään jatkuneiden pakkasten myötä saattaa olla, että talvileimikoita hankitaan vielä tämän talven korjuuseen.

Hyvin ilahduttavasti kuitupuun ostajien kiinnostus kotimaiseen puuhun on edelleen parantunut. Puun tuonnin supistuminen osaltaan tukee kotimaisen puun kysyntää. Metsänomistajien kannattaakin aktiivisesti tarjota sekä tukki- että kuitupuuleimikoita myyntiin. Puukauppa lähtee luontevasti liikkeelle yhteydenotolla omaan metsänhoitoyhdistykseen, mistä saa kaikki puukauppaan liittyvät palvelut.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö, 040 351 7978

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät osoitteesta: https://www.mtk.fi/metsa/puumarkkinat/markkinatieto/markkinakuvat/fi_FI/markkinakuvat/