Puukauppakartellin oikeudenkäynti jatkuu

10.3.2016

29.2.2016

Puukauppakartellissa saatiin tänään lopullinen ratkaisu vahingonkorvausvaatimusten vanhentumisesta. Reilun neljän vuoden oikeuskäsittelyn jälkeen korkein oikeus totesi, että vahingonkorvausvaatimukset eivät ole vanhentuneet 1.10.1998 tai sen jälkeen tehdyissä puukaupoissa, kun kanne on jätetty käräjäoikeuteen 20.12.2011 mennessä.

MTK:n mukaan korkeimman oikeuden päätös oli odotettu. Vahingonkorvauksiin liittyvä kanne on pitänyt panna vireille viiden vuoden kuluessa kilpailuviraston 21.12.2006 tekemästä seuraamusmaksuesityksestä ja sitä koskevasta tiedotteesta. Korkein oikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa kartellin aiheuttamiin vahinkoihin, vaan niiden osalta käsittely jatkuu käräjäoikeudessa. KKO:n mukaan niistä puukaupoista, joissa kauppahinnasta tai sen määräytymisperusteesta on sovittu aikaisemmin kuin 1.10.1998 tai korvausperuste on perustunut muuhun kuin kilpailunrajoituslakiin, vaatimus on vanhentunut.

MTK on tuominnut kilpailunrajoituslain ja EU:n kilpailusäännösten vastaisen toiminnan raakapuukaupassa ja on katsonut sen erittäin vakavaksi kilpailurikkomukseksi. MTK edellyttää, että raakapuun hinta muodostuisi kilpailluilla markkinoilla. Jokaisella metsänomistajalla on ollut oikeus ja mahdollisuus harkita korvauskanteen nostamista asiassa. Koko metsänomistajaorganisaatio ja MTK ovatkin tarjonneet metsänomistajajäsenille sekä juridista että vahingonkorvausten määrän arviointiin liittyvää neuvontaa ja palvelua. 

Vastuulliseen edunvalvontaan liittyy myös riskeistä kertominen, ja puukauppakartellissa se tarkoittaa kuluriskiä vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. Oikeudenkäynnistä näyttää muodostuvan erittäin pitkä. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan käräjäoikeuden on arvioitava vanhentumiskysymystä metsänomistajan jokaisen puukauppasopimuksen osalta erikseen.

Lisätietoja:        
metsäjohtaja Juha Hakkarainen 0400 870 867
lakimies Tommi Siivonen 040 525 3133
tutkimuspäällikkö Erno Järvinen 040 351 7978

 

 

 

 

 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää