Pidetään työt metsissä käynnissä

27.3.2020

Suomi elää metsästä nyt ja jatkossa. Metsäsektorin toimivuus on kansantaloutemme tukijalka. Me työllistämme ja luomme ostovoimaa maakuntiin sekä panostamalla puukauppaan pidämme kansantalouden pyörät pyörimässä.

Juuri nyt olemme ennen näkemättömän yhteiskunnallisen tilanteen keskellä, emmekä tiedä, kuinka pitkä periodi tästä tulee. Poikkeusolot ja talouden epävarmuus näkyvät ensimmäisenä yrittäjien työllisyydessä, mutta tulovirrat heikentyvät monella muullakin. Me metsänhoitoyhdistykset olemme merkittävä alueellinen työllistäjä. Pyrimme kaikin keinoin työllistämään urakoitsijoitamme ja metsäasiantuntijamme etsivät jatkuvasti uusia työmaita metsureille, maanmuokkaajille ja puunkorjuuketjuille. Puukaupasta syntyy tulovirtaa myös metsänomistajille.

Metsäsektorin yritysten lomautusriskin hälventäminen onnistuu parhaiten, kun puukauppaa käydään ja hoitotyöt metsissä jatkuvat mahdollisimman normaalisti koronaviruksesta huolimatta. Metsässä työskennellään yksin, joten siellä koronavirus ei leviä.

Metsänomistajilta toivomme aktiivista panostusta puukauppaan ja metsänhoitoon. Suomen 600 000 metsänomistajaa voivat nyt omalta osaltaan tehdä paljon sen eteen, että yhteiskunnan rattaat pyörivät ja tästä poikkeustilanteen yli päästään mahdollisimman vähillä vaurioilla. Suomen metsissä on satojentuhansien hehtaarien hoito- ja harvennustarpeen tällä hetkellä. Kanta-Hämeessäkin pelkästään taimikoissa ja ensiharvennusmetsissä noin 22 000 hehtaaria.

Metsänhoitotyöt edistävät puuston kasvua ja puuntuotantoa sekä metsien hiilensidontaa, ja vaikuttavat siten positiivisesti myös metsänomistajien hakkuutuloihin tulevissa ainespuuhakkuissa. Yksityismetsätalouteen suunnattuja Kemera-tukia on hyvin käytettävissä, joten hyödynnetään ne täysimääräisesti. Puukauppatulotkin tulevat monelle tarpeeseen, kun muut tulot käyvät epävarmaksi.

Kaikki Suomen metsänhoitoyhdistykset toivovat metsäteollisuudelta reilua hinnoittelua ja yhteiskuntavastuullista toimintaa, jotta yhtenäisenä kansakuntana selviämme näistä haastavista ajoista. Tämä on varmasti kaikkien suomalaisten etu.

Toivon, että mahdollisimman moni metsänomistaja lähestyisi metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeen metsäasiantuntijaa puhelimitse tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@mhy.fi , jotta metsureille ja koneyrittäjille olisi tulevana kesänä ja syksynä töitä ja tarpeettomilta lomautuksilta vältyttäisiin. Metsätalouden ja metsänomistajien keskeinen rooli korostuu jälleen kerran koko yhteiskunnassamme!

 

Eija Vallius, johtaja

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme