MTK kampanjoi äänestämään EU-vaaleissa kestävän suomalaisen perhemetsätalouden puolesta

15.5.2019
15.5.2019

Metsäasiat ovat EU:n agendalla enemmän kuin koskaan. Siksi on tärkeää, että asioista päättämässä on ihmisiä, jotka ymmärtävät Suomalaisen metsätalouden merkityksen ja mahdollisuudet.

Euroopan maapinta-alasta 33 % on metsää, Suomen metsien osuus on Euroopan metsäpinta-alasta 11 %. Euroopan metsien kasvu on kiihtynyt ja kestävällä metsätaloudella voidaan luoda merkittävästi uutta biotaloutta, työtä ja kasvua. Euroopassa metsien kasvusta hyödynnetään noin 65 %.

Metsäala on suomalaisen biotalouden ydin ja sillä on kasvumahdollisuuksia. Metsillä on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen hillinnässä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja virkistyskäytössä. Kestävä metsätalous on aina monien tavoitteiden yhteen sovittamista. EU:n metsäpoliittisen roolin pitää pohjautua kansallisen metsäpolitiikan kunnioittamiseen ja alueellisten olojen huomiointiin. Suomessa on mahdollista lisätä metsien kestävää hyödyntämistä vaarantamatta hiilinielua ja luonnon monimuotoisuutta.

Metsätalouteen ja luonnonvarojen käyttöön kohdistuvien EU-politiikkojen, kuten maatalous-, maaseudun kehittämis-, ilmasto-, ympäristö-, teollisuus- ja energiapolitiikan, yhteensopivuutta pitää parantaa ja valmisteluvastuussa olevien pääosastojen yhteistyötä on lisättävä. EU:n biotalousstrategia ja metsästrategia tarjoavat työvälineet sovittaa yhteen eri politiikkatavoitteet ja metsään liittyvien elinkeinojen tarpeet. Uutta EU-metsäbyrokratiaa on vältettävä.

Maaseudun kehittämisasetus ja valtiontuen suuntaviivat luovat raamin yksityismetsätalouden edistämiselle. Kansallisilla kannustejärjestelmillä turvataan metsien tuottokyky, terveys ja monimuotoisuus. Jäsenmaiden olosuhteet ja tarpeet ovat erilaisia, joten kansallinen liikkumatila on välttämätön. EU:n politiikan on jatkossakin mahdollistettava kestävän metsätalouden edistämistoimet. Kiertotalous on EU:n kärkihanke, jossa Suomi on ottanut edelläkävijän roolin. Kiertotaloutta on aina käsiteltävä laajempana kokonaisuutena kuin pelkkänä aineiden kierrätyksenä. Kierrätysmateriaaleja ei voi kierrättää loputtomiin, minkä vuoksi kierron täydentämisessä etusija on annettava uusiutuville luonnon materiaaleille. Ristiriidattomalla, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat huomioon ottavalla lainsäädännöllä pyritään biokiertotalouteen, josta hyötyvät myös alkutuotantosektorit.

Ekosysteemipalveluiden turvaaminen ja palveluiden tuotteistaminen ovat tulevaisuudessa tärkeä osa luonnonvarapolitiikkaa. Toisaalta ekosysteemipalveluille on luotava toimivia markkinoita, jotta uudet tuotteet ja palvelut voivat kilpailla markkinoilla perinteisten raaka-aineiden kanssa.

MTK:n tavoitteet EU:n metsäpolitiikassa:

  • Kestävä metsäbiotalous luo uutta työtä ja kasvua. Suomessa on varaa lisätä metsien kestävää hyödyntämistä vaarantamatta hiilinielua.
  • EU:n metsästrategia on uudistettava.
  • Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva biotalous on sekä kasvun moottori että turvallisuuden vahvistaja.
  • EU:n on velvoitettava jäsenvaltiot asettamaan puurakentaminen etusijalle julkisessa rakentamisessa.

MTK ja metsänomistajat kampanjoivat radiossa kestävän suomalaisen perhemetsätalouden puolesta. Metsätohtori -spotti pyörii kaikilla Suomen kaupallisilla radiokanavilla 15.5 - 26.5. välisenä aikana.

Kuuntele mainos (mp3 -muodossa)