METSÄTEOLLISUUS RY SERTIFIOINTIPESEE METSÄNOMISTAJIEN LEIMIKOT

26.8.2019

Kansainvälisen FSC-sertifiointijärjestön toimesta laadittiin HCV-kartat myös Suomen metsistä, jotka voivat sisältää korkeita suojeluarvoja. Tällä kommervenkilla FSC pyrkii metsäteollisuus ry:n kanssa pakottamaan PEFC-sertifiointiin kuuluvat metsänomistajat noudattamaan myös FSC-sertifiointikriteerejä. HCV-kartat laadittiin kaikessa hiljaisuudessa, eikä metsänomistajien tai metsänhoitoyhdistyksien mielipidettä kysytty. Asia luonnollisesti herättää vastustusta ja hämmennystä metsänomistajien keskuudessa.

Suomen metsistä 85 % on PEFC-sertifioinnissa

Metsänomistaja voi vapaasti valita kumpaan sertifiointiin hänen metsätilansa kuuluu: PEFC vai FSC. Metsänomistaja voi halutessaan jäädä myös kokonaan metsäsertifioinnin ulkopuolelle, vaikka se onkin harvinaista. Vapaaehtoisen valinnan tulee olla mahdollista jatkossakin.

Yksityismetsänomistajista peräti 95 % kuuluu PEFC-sertifiointiin ja loput n. 5 % FSC-sertifiointiin. Tämä johtunee siitä, että PEFC soveltuu paremmin perhemetsätalouteen perustuvaan metsänomistukseen. FSC on luonnonsuojelujärjestöistä ja metsäteollisuudesta lähtöisin oleva sertifiointimuoto.

Maailman metsistä vain 10 % on sertifioitu. Niistä 65 % kuuluu PEFC-sertifiointiin.

Se on selvää, että FSC-sertifiointiin kuuluvien metsänomistajien tulee noudattaa FSC-kriteereitä ja siten myös HCV-alueita. Muiden metsänomistajien osalta tilanne on vähintäänkin kyseenalainen. Myös FSC-sertifiointiin kuuluvat voivat halutessaan liittyä PEFC-sertifiointiin – Tämä onnistuu helposti metsänhoitoyhdistyksen kautta!

Tilanteessa on aito kiristämisen maku

Mikään laki ei nimittäin velvoita PEFC-sertifiointiin kuuluvia metsänomistajia noudattamaan FSC-kriteereitä tai siihen liittyviä HCV-karttoja. Ehkäpä metsäteollisuus ry:n pyrkimyksenä onkin heikentää PEFC-sertifioinnin painoarvoa Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Valitettavasti tällä tempulla edistetään mitä suurimmassa määrin puumarkkinoiden epävakauden lisääntymistä. Myös kilpailu puumarkkinoilla voi vääristyä.

Lainsäädäntö ja PEFC-sertifiointi suojelevat metsäluontokohteet

Arvokkaat metsäluontokohteet on pitänyt säästää ja monimuotoisuutta edistää kaikissa metsätalouden toimenpiteissä mm. metsä- ja luonnonsuojelulain sekä PEFC-sertifiointikriteerien perusteella jo pitkään. Siihen ei ole HCV-karttoja tarvita.

HCV-rajaus ei automaattisesti suojele metsää tai rajoita hakkuita. Sen sijaan kilpailu puumarkkinoilla vääristyy, jos ostajat alkavat vältellä leimikoiden ostoa HCV-alueilla sijaitsevista talousmetsistä tai puunhinnoittelu näillä kohteilla on nihkeämpää kuin HCV-alueiden ulkopuolella.  

Metsäteollisuus päätti luovuttaa HCV-kartat vain metsäammattilaisille

Tällä ratkaisulla metsäomistajia aliarvioitiin täysin. Metsänomistajilla on oikeus saada kaikki tilaansa koskevat tiedot. Siksi metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme lähettää syyskuun loppuun mennessä kirjeen kaikille niille jäsenilleen, joiden tila sijaitsee HCV-alueella.

HCV-kartat suurpiirteisiä ja epäluotettavia

HCV-alueet rajattiin metsäkeskuksen keilausaineistoista ja muista paikkatiedoista sähköisenä mallinnuksena. Aluerajaukset eivät siis perustu maastokartoituksiin, joissa arvokkaiden metsäluontokohteiden olemassaolo olisi konkreettisesti havaittu.

Käytäntö osoittaakin, että Kanta-Hämeen HCV-alueet sisältävät tiloja, joiden metsät ovat puhtaita talousmetsiä, joissa ei ole erityisiä suojeluarvoja. Toisaalta kartoista puuttuu metsälain mukaan jo suojeltuja kohteita. Todellisia metsäluonnon suojeluarvoja ei näin ollen pystytä arvioimaan lainkaan HCV-karttojen perusteella, vaan maastossa käymällä.

Puunostajan tulee varmistua metsän suojeluarvoista

Tämä on FSC-järjestön oma linjaus. Tarkistusvelvoitteesta saadaan aikaan tiukka vääntö, sillä puunostajat yrittävät nyt delegoida tehtävän maanomistajille tai heidän edustajilleen puukaupan ehtojen kautta. Tilanne on varsin ristiriitainen, kun otetaan huomioon, että HCV-alueiden ei pitäisi lähtökohtaisesti koskea PEFC-sertifiointiin kuuluvia metsänomistajia lainkaan.

Lisätietoja asiasta oman alueesi metsäasiantuntijaltamme!

Eija Vallius, johtaja

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme