Metsänomistajat mukaan uudistuvaan PEFC-ryhmäsertifiointiin

30.12.2015
 

22.12.2015

Metsänhoitoyhdistykset ja niiden jäsenistöstä koostuvat metsänomistajat ovat laajasti ilmoittautuneet mukaan PEFC-ryhmäsertifiointiin. Sertifioinnin vaatimukset uudistuivat syksyllä. Myös aluejako on muuttunut, joten jatkossa ryhmäsertifiointi toteutetaan Suomessa viidellä alueella.

Ryhmäsertifikaatteja hallinnoi Kestävän Metsätalouden Yhdistys, joka on metsäteollisuuden ja metsänomistajajärjestön perustama yhdistys. Entiset sertifikaatit ovat voimassa siihen saakka, kunnes jokavuotinen arviointi uusien vaatimusten pohjalta on valmis.

Metsäsertifiointiin odotetaan seuraavaksi ilmoittautumisia muilta metsätalouden toimijoilta ja järjestöiltä. Vuoden alussa ilmoittautuminen avautuu yksittäisille metsänomistajille ja urakoitsijoille.

Yksityismetsät ryhmäsertifioinnin perusta

– Metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat mukana ryhmäsertifioinnissa oman yhdistyksensä kautta. Esimerkiksi Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen kaikki yhdistykset ilmoittautuivat mukaan sertifiointiin, mainitsee MTK:n kenttäpäällikkö Jukka Hujala.

Itäinen alue kattaa Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan.

Metsänomistajalle sertifiointi on vapaaehtoista ja hänen on mahdollista jättäytyä ulkopuolelle. Tällöin metsistä tulevaa puuta ei voi myydä sertifioituna.

– Metsänhoitoyhdistysten jäsenyyden kautta ryhmäsertifioinnissa on mukana noin 4/5 suomalaisista yksityismetsänomistajista. Vaihtoehtoisesti metsänomistajat voivat ilmoittautua mukaan sertifiointiin suoraan Kestävän Metsätalouden Yhdistykseen tai jonkun muun sertifiointipalveluja tarjoavan yrityksen kautta, kertoo Hujala.

Vaatimukset tiukentuvat jonkin verran

Ensi vuonna alkavalla kaudella PEFC-metsäsertifiointi perustuu Suomessa 32 kriteeriin. Kokonaan uusia seurattavia asioita ovat roskaamiseen ja metsänhoidon laadunvarmistukseen liittyvät vaatimukset.

Lisäksi muinaismuistojen säilyttäminen, metsänkäyttöilmoituksen/ympäristöselvityksen tekeminen sekä metsätyöpalvelujen hankinta nostettiin omiksi itsenäisiksi kohdikseen. Suurin osa entisistä vaatimuksista on tarkennettu vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

– Metsänomistajille taloudellisesti merkittävimpiä kohteita ovat vesistöjen suojakaistat ja säästöpuut. Suojakaistan minimiraja on edelleen viisi metriä, ja hakkuun yhteydessä säästettävien puiden minimimäärä nousee kymmeneen kappaleeseen hehtaaria kohti, tarkentaa Hujala.

Lisätietoja: Jukka Hujala, kenttäpäällikkö, MTK, puh. 0400 570 633