Metsänomistajat aiempaa tyytyväisempiä MHY:n toimintaan - Kanta-Hämeessä panostetaan henkilökohtaiseen yhteydenpitoon

20.9.2017
Erityisen paljon kiitosta yhdistykset saivat metsänomistajalähtöisyydestä, asiantuntevuudesta ja luotettavuudesta. Myös yhdistysten toimihenkilöiden tavoitettavuudesta annettiin edellisvuosia parempia arvosanoja. Huonoimman arvosanan sai aktiivinen yhteydenpito metsänomistajiin. Kyselyssä haastateltiin puhelimitse 552 metsänomistajaa.
-          Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeessä henkilökohtaisen yhteydenpidon tärkeys on tiedostettu jo aiemmin. Uudenlainen toimintamalli otettiin käyttöön syksyllä 2016. Tästä on saatu runsaasti positiivista palautetta metsänomistajilta, kertoo johtaja Eija Vallius.
Myös niiden metsänomistajien osuus, jotka ovat saaneet tietoa puun hinnasta puukauppansa perustaksi metsänhoitoyhdistyksiltä, on noussut viime vuodesta hieman.
-          Puun hinnasta ei voida koskaan tiedottaa liikaa, koska kauppahintaan vaikuttavat monet eri tekijät, toteaa Vallius. Puun kysynnässä ja tarjonnassa on aina jonkin verran alueellisia eroja. Myös leimikot ovat erilaisia, mm. puuston rakenne, koko ja laatuominaisuudet vaihtelevat. Lisäksi korjuu- ja kuljetusolosuhteet vaikuttavat puun hintaan, jatkaa Vallius.  
Saamaansa palveluun tyytyväisiä oli yli 90 % vastaajista.
-          Tämä on mukava kuulla! Mahdollisuus parantamiseenkin vielä annettiin, virnistää Vallius.
Metsätutka -kyselyssä kysyttiin myös metsänomistajien aikomuksista myydä puuta ensi vuonna. Noin 40 % vastanneista oli myymässä puuta varmasti tai melko varmasti. Tämän on pari prosenttia viimevuotta vähemmän. Tärkeimmäksi puunmyyntihalukkuuteen vaikuttavaksi tekijäksi mainittiin metsänhoidollinen tarve.
-          Kanta-Hämeessä puumarkkinoilla on täysi vauhti päällä. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat aika hyvin, ja leimikoista käydään aitoa kilpailua, joka näkyy myös puun hinnassa. Tervetuloa tekemään onnistunut puukauppa metsäasiantuntijamme kanssa, toivottaa Vallius.
Lisätietoja tutkimuksesta: Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, MTK, puh. 040 351 7978