METSÄNLANNOITUS YHTEISHANKKEENA 2017

23.11.2016

Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme järjestää säännöllisesti yhteistilauksena toteutettavia metsänlannoituksia.

Lannoitushanke suunnitellaan yhdessä maanomistajan kanssa. Mukaan voi päästä pienelläkin pinta-alalla ja omatoiminen maanomistaja voi levittää lannoitteet myös itse.

Lannoitteiden hinnat ovat nyt alhaisimmillaan moneen vuoteen. Ota yhteyttä omaan alueneuvojaasi toukokuun loppuun mennessä niin voimme laatia juuri sinun tarpeisiisi sopivan lannoitussuunnitelman. Muista kysyä myös tuhkalannoituksesta.

Lannoituksen erityiskysymyksiin vastaa Lauri Laaksonen 0400 878 615

Viisi hyvää syytä lannoittaa:

1. Enemmän puuta seuraavassa hakkuussa

Lannoituksen vaikutusaika on 6 - 8 vuotta ja lisäkasvu on tyypillisesti 15 - 20 mottia hehtaarille. Tämä tarkoittaa noin 15 prosentin vuotuista sisäistä korkoa lannoitusinvestoinnille, joka koostuu lannoite- ja levityskustannuksista.

2. Lyhyempi kiertoaika ja harvennusväli

Kasvun paraneminen tarkoittaa lyhyempää kiertoaikaa ja harvennusväliä. Tämä korostuu oikeaan aikaan harvennetuissa havupuustoissa. Harvennukset kannattaa siis tehdä ajallaan niin että puuston ja latvusten kunto pysyy hyvänä.

3. Enemmän ja laadukkaampaa tukkia päätehakkuussa

Suomalaisen mekaanisen metsäteollisuuden tärkein puulle asettama laatukriteeri on järeys. Lannoituksella lisätään puuston järeyttä. Tämä on etu niin hakkuussa, kuljetuksessa kuin jalostuksessakin. Kangasmaiden lannoituksia tehdään aikaisintaan ensiharvennuksen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että puiden oksaisuuslaatu on jo määräytynyt ja lannoitus ei voi sitä heikentää. Päinvastoin laatu paranee sen takia, että vähäoksaisen tyvitukin ja terveoksaisen latvatukin osuus tukin kertymästä lisääntyy.

4. Marja- ja sienisato kasvaa

Lannoitus pääsääntöisesti lisää marja- ja sienisatoja. Erityisesti kuivahkoilla kankailla mustikan sato voi jopa moninkertaistua. Marjoja ja sieniä voi kerätä huoletta vaikka heti lannoitteen levityksen jälkeen. Metsälannoitteet valmistetaan samoista raaka-aineista kuin pelloilla ja puutarhoissa käytettävät lannoitteet.

5. Metsätilan arvo kasvaa

Lannoitus lisää kasvua ja metsän elinvoimaisuutta 6 - 8 vuoden ajan. Se lisää välittömästi metsätilan arvoa. Tämä kannattaa muistaa esimerkiksi sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa. Metsätilan luovuttaja voi vähentää kustannukset verotuksessa ja uusi sukupolvi saa arvokkaamman metsätilan hallintaansa. Lannoitus siis kannattaa hyvin vaikka puunmyyntituloja ei itse tarvitse.