Kuitupuun kysyntä näyttää suotuisalta

01.2.2019

Vuoden 2019 kotimaan puukaupan käynnistyessä puun ostajilla on merkittävästi aiempaa enemmän puuta varastoissaan. Suomen puumarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä poikkeuksellinen tilanne, sillä kokonaisuudessaan kuitupuun kysyntä näyttää metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan tukkia valoisammalta. Nykyisessä puumarkkina- ja metsäteollisuuden kannattavuustilanteessa on tärkeää, että kuitupuuleimikot kilpailutetaan huolellisesti ja puun katkonta kaikkien ostajien osalta valvotaan.

Lue lisää:

http://uutiskirje.mtk.fi/g/u/3011415/56191185/1753738/3662/1255/2/