Metsänlannoitus

YHÄ USEAMPI METSÄNOMISTAJA LANNOITTAA METSIÄÄN – OLETKO SINÄ SEURAAVA?

Hyvin suunniteltu lannoitus on metsätalouden tuottavin investointi. Metsäammattilaiset ja valveutuneet metsänomistajat ovat tienneet tämän jo pitkään. Liity sinäkin joukkoon ja totea henkilökohtaisesti lannoituksen tuotoksen lisäys.

Vuoden 2021 lannoitushankkeessa kangasmaiden kasvatuslannoitusten lisäksi turvemaille levitettiin rakeistettua tuhkaa tasapainottamaan ravinnetaloutta. Lannoitteita levitettiin yli 500 hehtaarille.

Lannoittamalla saavutettu lisäkasvu ja sen tuottamat hakkuutulot, tuotto sijoitetulle pääomalle sekä kasvava hiilensidonta ovat vain muutamia esimerkkejä metsänlannoituksen positiivisista vaikutuksista. Luetteloon voi lisätä vielä ainakin metsätilan arvon nousun, kasvavat marja- ja sienisadot sekä lannoituskustannusten verovähennysmahdollisuuden. Maltillinen lannoitus ei heikennä puun laatua eikä vastuullisesti suunnitellusta ja toteutetusta metsälannoituksesta ole haittaa ympäristölle. Hyviä lannoituskohteita on kaikilla hoidetuilla metsätiloilla.

Sijoita nyt laatuun

Metsänlannoitus on edelleen hyvin kannattava metsänhoitomuoto. Metsänlannoituksella saavutetaan merkittävä kasvunlisäys, nopeutetaan kuitupuun siirtymistä tukiksi, saadaan järeämpää sahatukkia ja erityisesti kasvuhäiriöalueilla parannetaan puutavaran laatua. Hyviä lannoituskohteita on kaikilla hoidetuilla metsätiloilla. Parhaita kohteita ovat päätehakkuuta lähestyvät tukkipuusto. Näiltä kohteilta saadaan sijoitettu pääoma takaisin 8-10 vuoden kuluttua korkoineen. Näin nopeaa takaisinmaksuaikaa on vaikea saavuttaa muilla metsänhoitotoimenpiteillä.

Metsänlannoituksen kannattavuuden näkökulmasta tärkeintä on sahatukin kysynnän ja hinnan kehitys suhteessa lannoituksen kustannuksiin. Nykyisillä hintasuhteilla on järkevintä keskittyä päätehakkuuta lähestyviin hyvälaatuisiin kangasmaiden tukkipuuvaltaisiin metsiköihin. Lannoituksella tuotettujen lisäkuutiometrien kustannukset ovat tällä hetkellä kuitupuun kuutiohintoja korkeammat. Metsänomistajan kannattaakin pyrkiä lisäämään tukin osuutta kasvatettavassa metsässä ja lyhentämään kuitupuuvaihetta mahdollisimman lyhyeen.

Kantorahatulojen sijoitusvaihtoehtoja arvioidessaan metsänomistajan kannattaakin huomioida lannoituksen mahdollisuudet.  Lannoitus tarjoaa edelleen metsänomistajille hyvän vaihtoehdon parantaa tilakohtaista metsänhoidon kannattavuutta.

Ravinnepuutokset ovat luultua yleisempiä

Terveyslannoituksella tarkoitetaan toimenpidettä jolla ehkäistään tai korjataan maan ravinnetaloudesta johtuvia puuston kasvuhäiriöitä. Kasvuhäiriöt alentavat puuston laatua ja voivat pahimmillaan estää kokonaan ainespuun kasvun. Pahoista kasvu- ja laatutappioista voi koitua jopa useiden tuhansien eurojen rahalliset menetykset hehtaaria kohti. Myös Kanta-Hämeen alueella erityisesti suometsissä sekä entisille viljelysmaille perustetuissa kuusikoissa on usein tarvetta ravinnetilannetta korjaavalle ja tasapainottavalle terveyslannoitukselle. Pellonmetsityksissä boorilannoitus on usein onnistumisen ehdoton edellytys.

Terveyslannoituksiin on mahdollista saada valtion Kemera-tukea noin puolet lannoitustyön kokonaiskustannuksesta. Terveyslannoitus edellyttää useimmiten neulasnäytteen ottamista suometsästä ja sen analysointia. Sen sijaan kangasmailla kyse on aina pääasiassa typen kasvua rajoittavasta puutteesta, joten näytettä ei tarvita.

Metsänlannoitus yhteishankkeena 2022

Valmistelemme parhaillaan kohteita vuoden 2022 lannoitushankkeeseen. Lannoitteiden hinnat ovat olleet nousussa, mutta olemme saaneet lukittua lannoitteiden hinnat jo syyskuussa 2021, joten voimme luvata etteivät hinnat nouse vaikka lannoitteiden hinnat ovat edelleen nousussa.  Vaikka hintataso on jonkin verran vuotta 2021 korkeampi se ei romuta lannnoituksen kannattavuutta. Lannoituksen tuottama lisäkasvu on parhaimmillaan 20 m3/ha, joten lannoitus tuottaa edelleen hvyän tuoton, kun vastaaavsti puunhintakin on ollut hyvä. Ota yhteyttä omaan metsäneuvojaasi viiemsitään toukokuun loppuun mennessä niin voimme laatia juuri sinun tarpeisiisi sopivan lannoitussuunnitelman. Muista kysyä myös tuhkalannoituksesta.

Ota yhteyttä omaan alueneuvojaasi maaliskuun loppuun mennessä niin voimme laatia juuri sinun tarpeisiisi sopivan lannoitussuunnitelman.

Metsänlannoituksen kustannukset voi vähentää metsäverotuksessa. Lopullisissa kustannuksissa ei kuitenkaan ole huomioitu verovähennyksiä, koska myyntitulostakin maksetaan vero.

Lannoituksen erityiskysymyksiin vastaa Lauri Laaksonen 0400 878 615