Valtuuston syyskokouskuulumiset

14.12.2020

Mhy Kangasniemi-Pieksämäki nykyinen valtuusto kokoontui viimeistä kertaa 10.12.2020 syyskokoukseen etänä eli Teamsin välityksellä. Puheenjohtaja Ville Häkkinen kiinnitti avauspuheessaan huomiota metsäsektorin yli pyyhkäisevään vihreään aaltoon.
”Metsien käyttöä yritetään muuttaa ja rajoittaa monellakin tavalla. Isoja edunvalvonnallisia haasteita tuo esimerkiksi EU:n 30 % suojelutavoite metsille. Mikäli asiaa tarkasteltaisiin jäsenmaittain, Suomi olisi vertailussa vahvoilla. Mikäli tarkastelu tehdään EU:n tasolla, Suomi joutuu suojelemaan suhteessa enemmän kuin muut. Täällä on enemmän suojeltavaa kuin muualla, koska Suomessa metsiä ei ole hävitetty. Ympäristöjärjestöt vaikuttavat kuntien ja seurakuntien kautta metsien käyttöön vaatimalla avohakkuukieltoa ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen. Asia on ok, jos omistaja niin päättää ja ymmärtää päätöksen seuraukset.
Metsän kasvatus on pitkäjänteistä, ylisukupolvista toimintaa eikä niihin saa muoti-ilmiöt vaikuttaa. Metsätalous ei ole joko - tai toimintaa vaan sekä - että toimintaa. Samalla voidaan parantaa monimuotoisuutta, kun metsiä hoidetaan ja käytetään tehokkaasti. Metsäedunvalvonnan tärkeimpiä tehtäviä on säilyttää omaisuuden suoja ja omistajan päätösvalta metsiensä käyttöön.”

Valtuusto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Toiminnan painopistealueet ovat.

  1. Puukauppapalvelut
  2. Palvelujen markkinointi
  3. Valmistautuminen mahdolliseen fuusioon

Valtuusto muutti mhy:n sääntöjä siten, että mhy:n jäsen on velvollinen maksamaan MTK:n edunvalvontamaksun. Jatkossa MTK kerää mhy:n jäsenmaksun ja edunvalvontamaksun ja tilittää mhy:n osuuden mhy:lle.

Vuoden 2021 jäsenmaksu on seuraavanlainen:
                       -  20 ha                62 €

20,1 - 50 ha            102 €

50,1 - 100 ha          142 €

100,1 - 200 ha        222 €

200,1 ha -               302 €

+ MTK:n edunvalvontamaksu 18 €.

Vuoden 2021 tulo- ja menoarvio on 54000 ylijäämäinen.

Kokousesitelmässä MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen kertoi MTK:n järjestöuudistuksesta ja MTK:n jäseneduista. Lue jäseneduista lisää alla olevasta linkistä.

https://www.mtkhankinnat.fi/