Valtuuston syyskokouskuulumiset

12.12.2019

Mhy Kangasniemi-Pieksämäki valtuusto kokoontui 11.12.2019 syyskokoukseen Kangasniemellä. Puheenjohtaja Ville Häkkinen kiinnitti avauspuheessaan huomiota ilmastonmuutokseen. ”Hiilensidontapalvelut ovat tällä hetkellä villissä alkuvaiheen muodossa. Palveluita voi tarjota kuka vain ja melkein millä ehdolla tahansa. Metsänomistajan kannalta olisi hyvä, jos hiilensidontapalvelu tuotteistettaisiin metsänomistajaketjuna yhtenäisesti. Palvelun uskottavuuteen liittyy sopimusjuridiikkaa. metsänomistajan ja palvelun ostajan on ymmärrettävä mihin sitoutuu. Tarvitaan selkeät yhteisesti hyväksytyt mittarit millä kasvun lisäystä ja hiilensitomiskykyä voidaan mitata. Metsänomistajien kannalta ei ole hyvä, jos joku kokee tulevansa huijatuksi. Tarvitaan yhteiset pelinsäännöt.” sanoo Ville ja jatkaa: Onnistuessaan hiilikaupalla voidaan rahoittaa arkisia asioita, joita metsänomistaja tekee metsissään puun kasvun lisäämiseksi.”

Valtuusto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Toiminnan painopistealueet ovat seuraavat:

  1. Aktiivinen yhteydenpito jäseniin ja asiakkaisiin
  2. Puukauppapalveluiden markkinaosuuden säilyttäminen
  3. Taimikonhoito ja lannoitus
  4. Resurssien turvaaminen ja vahvistaminen
  5. Hiilensidonta – tuotteistaminen

Mhy Kangasniemi-Pieksämäen jäsenmaksu pysyy ennallaan, ollen perusmaksu 65 € + 1 €/ha. Henkilöjäsenmaksuksi päätettiin 32,50 €.
Vuonna 2020 on metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit. Valtuusto valitsi vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt: Ville Häkkinen, Ismo Kallio, Aura Heikura, Tuomo Laitinen ja Juha Liukkonen.
Kokousesitelmässä MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen puhui aiheesta Metsät ja ilmastonmuutos.