Valtuuston syyskokous kuulumisia

13.12.2018

Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen valtuusto kokoontui maanantaina 10.12.2018 Kangasniemellä. Tärkeimpiä käsiteltäviä asioita olivat tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksusta päättäminen sekä hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki pitkäaikaisen Kangasniemen mhy:n toiminnanjohtaja Jorma Salomaan muistoksi.

Vuosi 2018 on ollut metsätalouden huippuvuosi. Mhy:n alueen yksityismetsistä myydään puuta noin miljoona ja hakataan noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Metsien kestävä hakkuumäärä ylitetään jo neljäntenä vuotena peräkkäin.

Hyvää puun tarjontaa on pitänyt yllä vahvistunut hinta. Alkavalle vuodelle ennustetaan puun tarpeiden säilyvän vuoden 2018 tasolla. Suurimpana haasteena on puun tarjonnan säilyminen riittävällä tasolla. Sahatavaran hinta ja siitä seuraava tukkipuun hinta ratkaisevat sen, miten puuta tarjotaan ostettavaksi. Erityisesti sellun huippusuhdanne pitää kuitupuun kysynnän huipussa.

Mhy Kangasniemi-Pieksämäen toimialueella kilpailu puusta on valtakunnallisestikin katsottuna erittäin kovaa. Tehtaiden läheisyys lisää kiinnostusta ja pitää kilpailua yllä ja siten vaikuttaa maksettuun hintatasoon. Mhy toimii selkeästi puukaupan asiantuntijan roolissa: puukauppojen kilpailuttaminen ja korjuun valvonta tuovat myyjälle merkittävän lisäarvon.

Vuoden 2019 toiminnan painopistealueita ovat puukauppa, sisäinen ja ulkoinen asiakkuus, resurssit ja palvelujen tuotteistaminen.

Metsänhoitoyhdistyksen talous on pysynyt vakaana. Talousarvio vuodelle 2019 näyttää 53 000 euroa ylijäämää. Tämän vuoden ennustettu tulos on hieman pienempi. Liikevaihto vuodelle 2019 on arvioitu noin 3,5 milj.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2019 päätettiin edelleen pitää ennallaan eli perusmaksu 65 euroa ja 1 e/ha. Jäsenmaksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.

Hallitukseen valittiin edelleen Ville Häkkinen ja Marjaana Sävilammi Kangasniemeltä, Iiris Utriainen Jäppilästä, Väinö Viljakainen Virtasalmelta ja Jouko Frilander Pieksämäeltä. Hallitukseen uusina valittiin Juha Liukkonen Kangasniemeltä ja Ilkka Kinnunen Pieksämäeltä. Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.