Uusi valtuusto kokoontui 13.1.2021 Teamsin välityksellä

15.1.2021

Uusi valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa koronasta johtuen Teamsin välityksellä. Valtuusto valitsi uuden hallituksen toimikaudelle 2021 - 2022. Hallitukseen valittiin Ville Häkkinen, Jouko Frilander, Väinö Viljakainen, Ilkka Kinnunen, Jussi Kolehmainen, Taina Pietarinen (uusi) ja Tapani Nykänen (uusi). Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tammikuun lopulla olevassa kokouksessa.

Kokouksessa käsiteltiin syksyllä 2020 mhy Etelä-Savon kanssa aloitettujen rakennekehitysneuvottelujen pohjalta laadittu aiesopimus. Sopimukseen on kirjattu mhy Kangasniemi-Pieksämäki ry:n ja mhy Etelä-Savo ry:n mahdollisen fuusion toteuttamisen edellytykset. Varsinaisen päätöksen mahdollisesta fuusiosta tekevät huhtikuussa kokoontuvat yhdistysten valtuustojen sääntömääräiset kevätkokoukset. Vilkkaassa keskustelussa hallitus sai evästystä neuvottelujen jatkamiselle ja sopimuksen lopulliselle muotoilulle.