Tietoa metsänhoidosta käden ulottuvilla

12.11.2018

Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat koonneet metsänhoidon tietoa nettipalveluun Kehityshyppy metsänhoitoon -hankkeessa, jossa myös Metsänhoitoyhdistys on mukana. Metsänhoidon tietoutta on sähköistetty helposti saavutettavissa olevaan muotoon.

Vaikka perinteinen kirja- ja lehtitieto mielletään usein miellyttäväksi lukea, niin tiedon käyttö on nykypäivänä muuttunut. Tietoa haetaan sähköisistä palveluista mobiililaitteilla tai tietokoneilla. Tiedontarve pyritään myös tyydyttämään välittömästi sen ilmettyä. Tähän tarpeeseen metsänhoidon osalta vastataan Metsänhoitotieto-palvelussa, kertoo Luonnonvarakeskuksen metsänhoidon tutkija Karri Uotila. Uotila toimii Kehityshyppy metsänhoitoon -hankkeen projektipäällikkönä.

Palvelu sisältää oleellisimman tiedon metsänviljelyyn pohjautuvasta metsänhoidosta. Kyse on tutkimuksen ja käytännön kokemusten perusteella varmoiksi ja tuottaviksi todetuista metsänuudistamis- ja hoitomenetelmistä. Uotilan mukaan palvelu on tarkoitettu sekä metsänomistajien että metsäammattilaisten käyttöön.

Palvelun toteutus on tähdännyt helppoon, kirjan omaiseen luettavuuteen, jossa tietoon voi perehtyä etenemällä asia ja sivu kerrallaan. Toisaalta sähköinen palvelu mahdollistaa linkityksen, jossa asiasta toiseen pääsee hyppäämään pikaisesti napin painalluksella ja palaamaan myöhemmin lähtökohtaan.

Karri Uotila kertoo, että palvelun hakunäkyvyyttä hakukoneille on ohjattu siten, että yleisimmät metsänhoidon hakusanat johtaisivat sivustolla asiaa käsittelevään aihealueeseen. Aivan näin ei jokaisen hakutermin kohdalla vielä ole.  Toisaalta tietosisällön karttuessa ja käytön myötä näkyvyys paranee.

Mikäli kaipaat tietoa jostain metsänviljelyyn liittyvästä osa-alueesta, kannatta sitä kokeilla etsiä Metsänhoitotiedosta – www.luke.fi/kehityshyppy/metsanhoitotieto. Uotila toivoo, että tiedolle olisi mahdollisimman paljon käyttöä.