Tee ilmastoteko - laita taimikkosi kuntoon

29.8.2018

Valtion varaamia Kemera -tukirahoja taimikonhoitoon on runsaasti tarjolla. Nyt on hyvä mahdollisuus niitä käyttää. Tukea saa taimikon varhaishoitoon sekä nuoren metsän hoitoon. Tukea on haettava metsäkeskukselta kirjallisesti ennen työn aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Työn tekemisen jälkeen on tehtävä toteutusilmoitus metsäkeskukselle vuoden sisällä hakemuksen jättämisestä.
Varhaishoidon tuki on 160 e/ha ja nuoren metsän hoidon tuki 230 e/ha.

Ehdot taimikon varhaishoidon tuen myöntämiselle:

  • Hakemuksessa on kerralla haettava tukea vähintään 1 hehtaarille
  • Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria
  • Kasvatettavan taimikon keskipituus työn jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä
  • Poistuma vähintään 3 000 runkoa hehtaarilta

Ehdot nuoren metsän hoidon tuen myöntämiselle:

  • Kerralla haettava tukea vähintään 2 hehtaarille
  • Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha
  • Kasvatuskelpoisen puuston keskipituus työn jälkeen yli 3 metriä
  • Poistuman vähimmäismäärä 1 500 runkoa hehtaarilla, kantojen on oltava läpimitaltaan vähintään 2 senttimetriä,
  • Nuoren metsän hoitoon voi saada tukea, kun on kulunut vähintään10 vuotta Kemera-lain mukaisesta varhaishoidosta
  • Alle 5 metrin mittaisessa taimikossa jäävän puuston enimmäistiheys on 3000 runkoa hehtaarilla ja isommissa taimikoissa sallittu enimmäismäärä pienenee

Kun pidät metsäomaisuutesi tuottavana samalla huolehdit ilmastosta 
Hoidetun metsän hiilensidontakyky on hyvä eli mitä paremmassa kasvussa metsä on, sitä enemmän se sitoo ilmasta hiiltä.