Taimikonhoitokilpailun saha meni Jäppilään

14.12.2020

Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen Jäppilän toimistolla luovutettiin 9.12. vuoden 2020 taimikonhoitokampanjan arvontapalkintona ollut raivaussaha. Leena ja Ville Suhonen ottivat sahan vastaan ja lupasivat sille olevan paljon käyttöä.

Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki järjesti 1.1-31.10.2020 taimikonhoitokampanjan. Kampanja-aikana ne metsänomistajat, jotka olivat tehneet raivaussahatyötä omassa metsässään tai tilanneet työn metsänhoitoyhdistykseltä, osallistuvat raivaussahan arvontaan marraskuun alussa.
Metsänhoitoyhdistyksen tavoitteena kuluneena vuotena oli kasvattaa taimikonhoitomääriä. Tässä tavoitteessa onnistuttiin. Taimikonhoitopinta-ala kasvoi edellisestä vuodesta yli 300 hehtaarilla ja oli noin 2 200 hehtaaria.

Taimikonhoitoon kannattaa panostaa. Metsänuudistamiseen sijoitetut eurot voivat huonoimmassa tapauksessa valua hukkaan, jos taimikko kärsii hoidon puutteesta. Taimikon varhaishoito takaa metsänomistajalle todella hyvän tuoton, sillä se takaa metsän kehittymisen tuottavana heti taimikkovaiheesta alkaen. Omatoimisen metsänomistajan kannattaa panostaa omaa työpanosta taimikon ensimmäisiin hoitotöihin.

Ota yhteys omaan metsäneuvojaasi ja pyydä häntä selvittämään metsässäsi olevat hoitotarpeet. Saat tarvitsemaasi apua, jos toteutat työn itse tai tarjouksen mhy:n työnä toteutettavasta taimikonhoidosta. Lisäksi sinulle selvitetään Kemera -tuen mahdollisuus, jota on mahdollista saada sekä varhaishoitoon että varsinaiseen taimikonhoitotyöhön.