Taimikonhoito turvaa metsän tuoton

10.6.2019

Ajallaan tehty taimikonhoito turvaa metsäsi tuoton tulevaisuudessa. Taimikonhoitoon saa myös kestävän metsätalouden rahoituislain (Kemera) mukaisesti tukea. Tukea saa taimikon varhaishoitoon
sekä nuoren metsän hoitoon ja se haetaan Metsäkeskukselta kirjallisesti ennen työn aloittamista. Työn voi aloittaa heti hakemuksen jättämisen jälkeen. Työn tekemisen jälkeen on tehtävä toteutusilmoitus metsäkeskukselle vuoden sisällä hakemuksen jättämisestä. Varhaishoidon tuki on 160 €/ha ja nuoren metsän hoidon tuki 230 €/ha.

Ehdot taimikon varhaishoidon tuen myöntämiselle:

  • Hakemuksessa on kerralla haettava tukea vähintään 1 hehtaarille
  • Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria
  • Kasvatettavan taimikon keskipituus työn jälkeen vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä
  • Poistuma vähintään 3 000 runkoa hehtaarilta

Ehdot nuoren metsän hoidon tuen myöntämiselle:

  • Kerralla haettava tukea vähintään 2 hehtaarille
  • Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha
  • Kasvatuskelpoisen puuston keskipituus työn jälkeen yli 3 metriä
  • Poistuman vähimmäismäärä 1 500 runkoa hehtaarilla, kantojen on oltava läpimitaltaan vähintään 2 senttimetriä
  • Nuoren metsän hoitoon voi saada tukea, kun on kulunut vähintään10 vuotta Kemera-lain mukaisesta varhaishoidosta
  • Alle 5 metrin mittaisessa taimikossa jäävän puuston enimmäistiheys on 3000 runkoa hehtaarilla ja isommissa taimikoissa sallittu enimmäismäärä pienenee

Oman metsäneuvojasi kanssa voit kartoittaa metsänhoitotoimenpiteiden tarpeen ja tilata halutessasi saman tien myös työn. Myös KEMERA -tuki hakemuksien täyttö onnistuu helposti neuvojiemme toimesta. Yhteystiedot https://www.mhy.fi/kangasniemi-pieksamaki/yhteystiedot