Suunnittele metsätilan sukupolvenvaihdos huolella ja ota Metsänhoitoyhdistyksen spv -ammattilainen avuksi

03.9.2018

Jokainen metsätilan sukupolvenvaihdos on yksilöllinen. Yhtä valmista ratkaisua ei ole olemassa, joka sopisi kaikille. Sukupolvenvaihdoksen tavoitteisiin ja lopputulokseen vaikuttaa moni asia. Löytyykö jatkaja perhepiiristä vai myydäänkö tila pois kokonaan tai osittain? Miten turvataan luopujien toimeentulo? Halutaanko hyödyntää kaupassa tulevat metsävähennykset vai onko lahja paras vaihtoehto?

Aloita suunnittelu ajoissa

Metsien siirto tuleville sukupolville on syytä valmistella hyvissä ajoin. Valmistelussa on hyvä olla mukana omistajan lisäksi myös perilliset. Näin saadaan kaikkien toiveet otettua huomioon. Kaikkien osallisten ja metsien kannalta olisi järkevintä siirtää tila yhtenä kokonaisuutena aidosti metsistä ja niiden hoidosta kiinnostuneelle perilliselle. Tarpeettomia jakoja tulisi välttää järkevän tilakoon säilyttämiseksi. Jos kukaan ei ole aidosti kiinnostunut metsästä, niin myynti ulkopuoliselle on hyvä vaihtoehto.

Metsätilan sukupolvenvaihdos on herkkä asia. Metsään liittyy monella paljon tunteita. Parhaiten se sujuu luotettavan asiantuntijan opastuksella. Ulkopuolinen ammattilainen pystyy punnitsemaan tilannetta, vaikka asianosaisilla nousisivat tunteet pintaan. Metsänhoitoyhdistyksellä on metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin erikoistuneita ammattilaisia kolme henkilöä: Hannu Tiusanen, Henrik Roschier ja Aura Heikura.

Tila-arviolla parhaaseen verotusratkaisuun ja rahoitussuunnitelmaan

Sukupolvenvaihdos alkaa tilan arvon selvittämisellä. Tila-arvion avulla voidaan suunnitella luovutusten verotusta sekä vertailla eri vaihtoehtoja. Metsän lisäksi myös rakennukset, tontit ja pellot voidaan arvioida samalla. Puunmyyntimahdollisuuksien mukaan voidaan tehdä rahoitussuunnitelma. Metsätilan sukupolvenvaihdosratkaisua ei kannata tehdä pelkästään välittömästi aiheutuvien veroseuraamusten perusteella.

Metsätilan myyminen jatkajalle eli kauppa on kannattava puustoisilla tiloilla. Tällöin ostaja saa metsävähennyksen puun myyntiverotuksessa. Ostajan maksettavaksi tulee varainsiirtovero. Lahja on hyvä vaihtoehto, jos luopuja ei tarvitse rahaa. Lahjansaaja joutuu maksamaan lahjaveroa, joka määräytyy tilan käyvän arvon mukaan. Sukupolvenvaihdos on mahdollista tehdä osittain kaupalla ja osittain lahjalla. Metsätilan siirtämisen seuraavalle sukupolvelle voi tehdä hallitusti myös testamentilla.