PUULLA KYSYNTÄÄ VAIKEAN TALVEN JÄLKEEN

06.5.2020

Päättyneenä talvena puunkorjuu oli poikkeuksellisen vaikeaa. Kunnollisen talven puuttuminen pakotti ostajat hakkaamaan kelirikkoon varattuja kohteita jo talven aikana.

Teollisuudella on ollut kova kiinnostus kelirikko -ja kesäkohteiden ostoon. Valtakunnalliset tiedot kertovat, että puukauppa on käynyt viime vuotta verkkaisemmin. Mhy:n toimialueella on tästä poiketen puuta tullut myyntiin viime vuotta enemmän ja kysyntää on riittänyt. Tällä hetkellä maksetut hinnat ovat olleet hienoisessa nousussa. Vaikka sahatavaramarkkinoilla näkymät heikkenevät, on tukkipuulle ollut loppukeväästä hyvä kysyntä.

Kesän ja varsinkin syksyn näkymiä on vaikea ennustaa. Metsäteollisuuden kevään tulosjulkistusten yhteydessä eivät yritykset poikkeuksellisesti kertoneet kesän ja syksyn tulosennusteitaan. Tämä kertoo suuresta epävarmuudesta markkinoiden tulevaan kehitykseen.

Teollisuus tarvitsee epävarmoista näkymistä riippumatta puuta jalostukseen. Erityisesti kuitupuun tarve on kova, sillä sahausmäärien alentuminen vähentää sahoilta tulevan selluhakkeen määrää.

Puunmyynti kannattaa aloittaa yhteydenotolla omaan metsäneuvojaan. Puunmyyntisuunnitelman perusteella on hyvä kilpailuttaa ostajat. Ainakin nyt alkukesästä ovat ostajien tekemien tarjousten väliset erot olleet merkittäviä.

 

Ismo Kallio
Toiminnanjohtaja