Puukauppa viime vuotta vilkkaampaa

10.7.2020

Puun kysyntä on jatkunut hyvänä alkukesän ajan. Harvennushakkuiden kysynnän on ennustettu jatkuvat tasaisena, mutta positiivista on ollut myös tukkipuun hyvä kauppatilanne. Alkuvuoden kauppamäärät mhy Kangasniemi-Pieksämäen alueella ovat olleet hivenen suuremmat kuin vuonna 2019.

Korona ei ole vaikuttanut metsätalouteen merkittävästi. Toistaiseksi myös vienti on vetänyt. Merikuljetukset ovat olleet vaikeuksissa konttipulan takia, kun mm. Kiinasta tuonti on vähentynyt.

Syksyn näkymiä on vaikea ennustaa. Tällä hetkellä ei ole tiedossa isoja muutoksia, mutta viennin kohdemaissa on Korona epidemian vaikutuksia vaikea ennakoida. Vaikka meillä tauti on pysynyt kurissa, monissa Suomen viennin tärkeissä ostajamaissa talouden taantuma alkaa näkyä vähenevinä tilauksina. Epävarmuudesta kertoo isojen pörssiyhtiöiden haluttomuus tehdä ennusteita loppuvuoden markkinanäkymistä.  

Jos suunnittelet tekeväsi puukauppaa kuluvan vuoden aikana, kannattaa teettää puunmyyntisuunnitelma ja kilpailuttamalla selvittää eri ostajien hinnoittelu ja puukauppaehdot. Alkukesän aikana on arvioitu olevan turvallisempaa tehdä kaupat tarjousten perusteella, kuin siirtää kaupantekoa. Tulevan kehityksen epävarmuus on tuntunut suuremmalta riskiltä, jos kauppa on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana.
 

Ismo Kallio
Toiminnanjohtaja