Oikea-aikainen varhaishoito säästää kustannuksia

14.6.2018

Metsätaimi on autettava aikuiseksi
Vanhemmat huolehtivat lapsistaan, kunnes ne nuoruusvaiheen jälkeen ottavat vastuun itsestään ja paikkansa yhteiskunnassa. Samalla tavalla metsänomistajan on tuettava taimikoiden hoitoa, kunnes puut kykenevät itse puolustamaan paikkaansa kasvustossa. Taimikonhoidolla tavoitellaan mahdollisimman hyvää, tuottavaa puustoa. Alkuvaiheessa on huolehdittava erityisesti siitä, ettei taimikko tukehdu vesakkoon. Uudistusalalle syntynyt tiheä lehtipusikko voi helposti nujertaa kasvatettavat taimet.

Miten nuorta taimikkoa hoidetaan?
Puuntaimien istutuksen jälkeen on tarpeen seurata kehitystä säännöllisesti. Rehevillä kasvupaikoilla voi jo alkuvaiheessa olla tarpeen tehdä heinän torjunta, jossa heinät poljetaan maahan taimen ympäriltä, jotta se saa ilmaa ja valoa.  Muutaman, 4-7 vuoden kuluttua istutuksesta taimikko perataan. Tällä tarkoitetaan lehtipuuvesakon poistamista joko kokonaan tai osittain pois, siten että se ei haittaa havupuutaimikon kehitystä. Perkaus on ajankohtaista, kun lehtipuusto on havupuun taimien kokoista. Tyypillisesti taimikko on silloin noin metrin mittaista.

Kustannukset kuriin
Oikea-aikainen varhaishoito säästää kustannuksia. Voidaan sanoa, että jokainen vuosi, jonka taimikonhoito myöhästyy, lisää työn hintaa kymmenellä prosentilla. Myöhästynyt taimikonhoito kostautuu taimivaurioina ja kasvutappiona. Pahimmillaan laiminlyönti johtaa arvokkaiden istutustaimien korvautumiseen vähempiarvoisilla lehtipuilla.

Tukea taimikon varhaishoitoon
Kemera -tukijärjestelmässä on mahdollista saada tukea taimikon varhaishoitoon. Varhaishoidon tukea voi saada, kun jäljelle jäävä taimikko on yli 70 sentin ja alle kolmen metrin mittaista. Tuen suuruus on 160 e/ha. Ennen työn tekemistä on tehtävä metsäkeskukselle rahoitushakemus taimikon varhaishoidosta. Työn voi aloittaa heti hakemuksen tehtyä. Kun työ on tehty, on metsäkeskukselle tehtävä toteutusilmoitus.

Tarvittaessa apua taimikonhoidon tarpeen arviointiin ja työn tekemiseen saat ottamalla rohkeasti yhteyttä metsäneuvojiimme: https://www.mhy.fi/kangasniemi-pieksamaki/yhteystiedot