Nyt on metsäveroilmoituksen aika

15.1.2019

Veroilmoitusten palautuspäivät

  • 28.2.2019 metsätalouden harjoittajat sekä arvonlisäverovelvolliset että ei arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat
  • 28.2.2019 arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan
  • 2.4.2018 metsänomistajat, jotka ovat myös maataloudenharjoittajia tai liikkeen- ja ammatinharjoittajia

Verottaja lähettää tammikuussa metsänomistajalle esitäytetyn 2C-lomakkeen ja saatteen. Lähetys ei sisällä palautuskuorta eikä täyttöoppaita. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni täyttäisi metsä- ja oma-aloitteisten verojen ilmoitukset OmaVerossa. OmaVeroon kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat palveluun kirjautumiseen Katso-tunnisteen.
Jos korjataan aiemmin annettua ilmoitusta, tehdään uusi korvaava ilmoitus. Kaikki aiemmin annetut tiedot annetaan uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden lisääminen ei riitä.

Metsäveroilmoituksen kuten kausiveroilmoituksen voi tarvittaessa antaa myös paperilla, jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista. Lomakkeen etusivulla on palautusosoite. Palautuskuori on ilmoittajan itse hankittava. Veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Jos ilmoitus ei ole perillä määräpäivänä tulee myöhästymismaksu 50 euroa luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille, muulle verovelvolliselle (mm. verotusyhtymä) 100 euroa.
Metsätalouden veroilmoituksella ilmoitettavat tiedot eivät ole muuttuneet edellisvuodesta. Joidenkin ilmoituskenttien asettelu lomakkeella on muuttunut, kuten metsävähennyksen seuranta.

Vuoden 2018 verotusta varten annetusta yhtenäistämisohjeesta löydät muun selvityksen puuttuessa käytettävät

  • hankintatyön arvon puutavaralajikohtaiset taksat
  • omasta metsästä otetun puutavaran arvot
  • metsätalouden matkakulujen vähentämisperusteet
  • oman auton metsätalouden tulonhankintaan kohdistuvan käytön kuluina voi muun selvityksen puuttuessa vähentää 0,25 e/km
  • mahdollisen työhuonevähennyksen määrä 220 e/v
  • metsätalouden kalustoon kuulumattomien moottorikelkkojen, mönkijöiden ja traktoreiden metsäkäytöstä aiheutuneet kulut (kelkat ja mönkijät 14 e/h, traktori 11 e/h)

Näin maksat arvonlisäveron

Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisten verojen maksamista varten erillisiä tilisiirtolomakkeita. Käytä oma-aloitteisten verojen maksussa aina oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Voit maksaa arvonlisäveron ja muut oma-aloitteiset verot OmaVeron kautta. Maksupohjassa on valmiina kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot. Huom! OmaVeron kautta maksettaessa maksupäivä on aina kuluva päivä. Jos maksat muulla tavoin, esimerkiksi verkkopankissa tai taloushallintajärjestelmän kautta, tarkista maksutiedot (viitenumero ja pankkitili) ensin OmaVerosta. Jos maksat veron myöhässä, on lisäksi maksettava viivästyskorkoa. Maksettavan määrän ja viivästyskoron voit tarkistaa maksupäivänä OmaVerosta. Muista myös antaa ilmoitus 28.2.2019 mennessä tai muuten sille määrätään myöhästymismaksu.

Voit katsoa verohallinnon opastusvideon Maatalousyrittäjän ja metsänomistajan veroinfo.