Muutoksia metsätalouden veroilmoitukseen verovuodelta 2018

12.10.2018

Verottaja lähettää tammikuussa metsänomistajalle esitäytetyn 2C-lomakkeen ja saatteen. Lähetys ei sisällä palautuskuorta eikä täyttöoppaita. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni täyttäisi metsä- ja oma-aloitteisten verojen ilmoitukset OmaVerossa. OmaVeroon kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat palveluun kirjautumiseen Katso-tunnisteen.

Yhtymäselvitys eli lomake 36 poistuu kokonaan, sillä verohallinto saa tiedon osakkaiden metsämaan omistuksista suoraan kiinteistörekisteristä.

Jos korjataan aiemmin annettua ilmoitusta, tehdään uusi korvaava ilmoitus. Kaikki aiemmin annetut tiedot annetaan uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden lisääminen ei riitä.

Metsäveroilmoituksen kuten kausiveroilmoituksen voi tarvittaessa antaa myös paperilla. Lomakkeen etusivulla on palautusosoite. Palautuskuori on ilmoittajan itse hankittava. Veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Jos ilmoitus ei ole perillä määräpäivänä tulee myöhästymismaksu 50 euroa luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille, muulle verovelvolliselle (mm. verotusyhtymä) 100 euroa.

Metsätalouden veroilmoituksella ilmoitettavat tiedot eivät ole muuttuneet edellisvuodesta. Joidenkin ilmoituskenttien asettelu lomakkeella on muuttunut, kuten metsävähennyksen seuranta.

Veroilmoitusten palautuspäivät

  • 28.2.2019 metsätalouden harjoittajat sekä arvonlisäverovelvolliset että ei arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat
  • 28.2.2019 arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan
  • 2.4.2019 metsänomistajat, jotka ovat myös maataloudenharjoittajia tai liikkeen- ja ammatinharjoittajia