Metsäveroilmoituksen aika lähestyy

07.1.2020

Metsätalouden veroilmoitusten palautuspäivät

  • Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 2.3.2020.
  • Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, palauta metsätalouden veroilmoitus viimeistään 2.4.2020.
  • Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, palauta metsätalouden veroilmoitus toukokuussa samaan aikaan esitäytetyn veroilmoituksen kanssa.

Jos korjaat aiemmin antamaasi veroilmoitusta, tee uusi korvaava veroilmoitus. Anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä. Ilmoitettavien tietojen tulee perustua muistiinpanoihin.
Verottaja lähettää tammikuussa postitse metsätalouden veroilmoituslomakkeen, jos olet verovuoden aikana omistanut metsää. Veroilmoitus lähetetään myös verotusyhtymille ja kuolinpesille. Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos on ollut metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.
Lähetys ei sisällä palautuskuorta eikä täyttöoppaita. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni täyttäisi metsä- ja oma-aloitteisten verojen ilmoitukset OmaVerossa. OmaVeroon kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat palveluun kirjautumiseen Katso-tunnisteen.
Veroilmoituksen vuodelta 2019 voi tehdä OmaVerossa 16.1.2020 alkaen.

Metsäveroilmoituksen kuten kausiveroilmoituksen voi tarvittaessa antaa myös paperilla, jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista. Lomakkeen etusivulla on palautusosoite. Palautuskuori on ilmoittajan itse hankittava. Veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa myöhästymismaksu. Jos veroilmoitusta ei anneta lainkaan tai se annetaan puutteellisena, seurauksena voi olla veronkorotus.
Metsätalouden veroilmoituksella ilmoitettavat tiedot eivät ole muuttuneet edellisvuodesta.

Vuoden 2019 verotusta varten annetusta Yhtenäistämisohjeesta löydät muun selvityksen puuttuessa käytettävät

  • hankintatyön arvon puutavaralajikohtaiset taksat
  • omasta metsästä otetun puutavaran arvot
  • metsätalouden matkakulujen vähentämisperusteet
  • oman auton metsätalouden tulonhankintaan kohdistuvan käytön kuluina voi muun selvityksen puuttuessa vähentää 0,25 e/km
  • mahdollisen työhuonevähennyksen määrä 225 e/v
  • metsätalouden kalustoon kuulumattomien moottorikelkkojen, mönkijöiden ja traktoreiden metsäkäytöstä aiheutuneet kulut (kelkat ja mönkijät 14 e/h, traktori 11 e/h)

Muista antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista ja maksaa arvonlisävero 2.3.2020 mennessä

Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisten verojen maksamista varten erillisiä tilisiirtolomakkeita. Käytä oma-aloitteisten verojen maksussa aina oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Voit maksaa arvonlisäveron ja muut oma-aloitteiset verot OmaVeron kautta. Maksupohjassa on valmiina kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot. Huom! OmaVeron kautta maksettaessa maksupäivä on aina kuluva päivä. Jos maksat muulla tavoin, esimerkiksi verkkopankissa tai taloushallintajärjestelmän kautta, tarkista maksutiedot (viitenumero ja pankkitili) ensin OmaVerosta. Jos maksat veron myöhässä, on lisäksi maksettava viivästyskorkoa. Maksettavan määrän ja viivästyskoron voit tarkistaa maksupäivänä OmaVerosta.

Metsäveroasiat voit antaa oman metsäneuvojasi hoitoon

Jos metsään liittyvät veroasiat tuntuvat vaikealta, niin voit antaa ne metsäneuvojasi hoitoon. Hän on verotuksen asiantuntija, joka osaa ajatella asioita myös metsän kannalta verotuksellisesti järkevästi. Ota yhteyttä omaan metsäneuvojaasi tai toimistoomme p. 0400 894925 ja tilaa metsäveroilmoituksen täyttöpalvelu hyvissä ajoin.