Metsäveroilmoituksen aika

18.1.2018

Verottaja on lähettänyt metsänomistajille metsäverolomakkeen. Arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan 2C-lomakkeen viimeinen palautuspäivä on 28.2.2018. Lomakkeen voi lähettää joko postitse palautuskuoressa tai tehdä sen sähköisesti verkkolomakkeella lomake.fi -palvelussa. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kuolinpesät ja yhtymät tarvitsevat Katso-tunnisteen kirjautumiseen.

Kausiveroilmoituslomakkeita (entinen arvonlisäveroilmoitus) verottaja ei ole lähettänyt. Verottaja toivoo, että arvonlisäveroilmoitus tehdään sähköisesti OmaVero-palvelussa viimeistään 28.2.2018. Sen voi jättää myös paperisena, jos sähköinen ilmoittaminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista. Paperinen kausiveroilmoitus lähetetään eri paikkaan kuin 2C-lomake, siis 2C- ja kausiveroilmoitusta ei voi lähettää samassa kuoressa.

Tarkemmat ohjeet veroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen antamisesta löydät osoitteesta vero.fi/metsa. Apua metsäveroilmoituksen täyttöön saat myös omalta metsäasiantuntijaltasi.

Metsätaloudessa otetaan käyttöön 5 %:n yrittäjävähennys. Verottaja tekee tämän automaattisesti, joten yrittäjävähennystä ei tarvitse ilmoittaa metsätalouden veroilmoituksessa.