Metsätaloudessa eletään huippusuhdannetta

29.8.2018

Kuluvan vuoden kesällä on eletty metsätalouden huippusuhdannetta. Keväällä alkanut kantohintojen nousu on vauhdittanut puukaupan vuosikymmenen ennätysvauhtiin. Tammi – elokuun kauppamäärissä on vuoteen 2017 verrattuna yli 10 % lisäys. Puun kysyntä jatkuu kovana, vaikka jo useamman vuoden mhy:n alueen yksityismetsistä on hakattu puuta vuotuisen kasvun verran.

Havutukkien hinnat ovat nousseet vuoden takaisesta noin 15 %. Merkittävin käänne on kuitenkin tapahtunut kuitupuun hinnoissa. Koko 2000 -luvun kuitupuun hinta on pysynyt ennallaan, reaalihinta on siis ollut hienoisessa laskussa. Kesän aikana kuitupuun hinta on noussut tukkipuun tahdissa, noin 17 % vuodesta 2017.

Kaikelle puulle riittää kysyntää, mutta erityisesti teollisuuden kuitupuuvarastot ovat huvenneet. Onneksi kuiva kesä on parantanut korjuuolosuhteita ja kesäkuukausina on tehty hakkuumärissä ennätyksiä.

Puun kysynnässä ei ole odotettavissa hiipumista. Kovasta tarpeesta johtuen kilpailu myytävistä hakkuukohteista on poikkeuksellisen kiivasta. Onnistuakseen puukaupassa pitää jokainen myyntierä kilpailuttaa, jotta ajankohdan paras ostaja ja tarjous varmasti saadaan selville. Lisäksi hakkuun toteutus tulee valvoa, että kaupassa sovitut ehdot toteutuvat.

Metsänhoitoyhdistyksen edunvalvonta toteutuu puunmyyjälle rahanarvoisena juuri puukaupassa. Toimihenkilöiden ammattitaito ja ajankohdan puumarkkinatieto takaavat oikean ostajan valinnan ja siten parhaan kokonaistuloksen. Puukauppojen hintatilastot kertovat, että metsänhoitoyhdistyksen kilpailuttamien kauppojen keskihinnat ovat olleet esim. mäntytukilla ja mäntykuidulla noin 7 % korkeammat kuin Luonnonvarakeskuksen tilastoimat hinnat.