Metsätalouden veroilmoituksen voi tehdä OmaVerossa jo 15.1.2021

15.1.2021

Maa- ja metsätaloudenharjoittajat ja toiminimiyrittäjät pääsevät täydentämään veroilmoitusta OmaVerossa jo 15.1.

Verottaja lähettää postitse metsätalouden veroilmoituslomakkeen 2C, jos olet verovuoden aikana omistanut metsää. Veroilmoitus lähetetään myös verotusyhtymille ja kuolinpesille.

Metsätalouden veroilmoitus täytyy antaa vain silloin, jos on ollut metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja.

Veroilmoitusten määräpäivät ovat seuraavat:

1.3.2021: metsänomistajat ja maatalousyhtymät

  • Metsätalouden veroilmoitus niillä Suomessa asuvilla metsänomistajilla, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa
  • Maatalousyhtymien maatalouden veroilmoitus
  • Arvonlisäveroilmoitus, jos verokausi on kalenterivuosi. Päivä on myös arvonlisäveron maksun määräpäivä.

1.4.2021: maataloudenharjoittajien ja toiminimiyrittäjien veroilmoitukset

  • Maatalouden veroilmoitus
  • Maataloudenharjoittajien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista
  • Toiminimiyrittäjien veroilmoitus yritystoiminnasta. Toiminimiyrittäjien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista
  • Niiden metsänomistajien veroilmoitus, joilla on maatalous- tai elinkeinotoimintaa
  • Elinkeinoyhtymien veroilmoitus

Oman auton metsätalouskäytöstä aiheutuvana menona voi vähentää 0,25 e/km (vuonna 2020).

Metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt avustavat metsäveroilmoitusten teossa.