Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ry:n äänioikeusrekisteri nähtävillä

10.8.2020

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaalit järjestetään posti- ja sähköisen vaalin yhdistelmänä 4.11.-25.11.2020. Äänioikeus on yhdistyksen jokaisella 1.1.2020 metsää omistaneella jäsenellä. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla on kuitenkin vain yksi yhteinen ääni.
Metsänomistaja, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle viimeistään 2.9.2020.

Äänioikeusrekisteri on nähtävillä Metsänhoitoyhdistyksen Kangasniemen toimistolla 12.8. - 2.9. ma-pe klo 8.00-15.00, osoite Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi

Metsänhoitoyhdistyksen 18 vuotta täyttänyt jäsen voi asettua ehdolle vaaleihin. Ehdokashakemus toimitetaan vaalitoimikunnalle viimeistään 30.9.2020.