Korona on vaikuttanut vähän metsänhoitoyhdistyksen toimintaan

09.10.2020

Korona -virus on aktivoitunut syksyllä. Metsätalouteen ja metsänhoitoyhdistyksen toimintaan sillä on ollut vain vähän vaikutusta. Puukauppa on loppukesän pienen suvannon jälkeen jälleen vilkastunut. Erityisesti havutukki kiinnostaa ostajia, sillä kuusisahatavaran markkinatilanne on korjaantunut. Talvella korjattavat harvennuskohteet ovat haasteellisimpia. Edellisen talven korjaamattomat kohteet vähentävät yhtiöiden ostomahdollisuuksia.

Puukauppa kannattaa aloittaa yhteydenotolla omaan metsäneuvojaan.

Mhy:n toiminta jatkuu Koronasta huolimatta normaalisti. Toimihenkilöt tekevät osittain etätyötä. Toivommekin, että otat yhteyttä ensisijaisesti puhelimella tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilta tai keväällä saamastasi mhy:n tiedotuslehdestä. Toimistot ovat edelleen normaalisti avoimina. Tilanteen mukaan kannattaa sopia tapaaminen metsään, jossa vältetään koronan riskit ja samalla voidaan tehdä suunnitelmia aidosti ”paikan päällä”.