Korona ei ole vaikuttanut puun kysyntään

01.9.2020

Puun kysyntä on pysynyt tasaisena koko kuluneen vuoden ajan. Hankalan talven jälkeen ostajat ovat hakeneet kesällä korjattavaksi sopivia kohteita. Kysyntää on riittänyt sekä tukkipuulle että kuidulle, mutta erityisesti kesällä hakkuukelpoisista harvennuskohteista on ollut niukkuutta. Tuotemarkkinoiden haasteet ovat näkyneet onneksi vähän ostohinnoissa. Syksyn ja talven puumarkkinoita on vaikea ennustaa. Jos on suunnitelmissa tehdä puukauppaa loppuvuoden aikana, todennäköisesti kaupan ajankohdan lykkäämisestä ei ole hyötyä.

Kaupan suunnittelu kannattaa aloittaa oman metsäneuvojan kanssa laadittavasta maksuttomasta puunmyyntisuunnitelmasta.

Viime aikojen huonot uutiset UPM:n Kaipolan tehtaan lakkauttamisesta vaikuttavat mhy Kangasniemi-Pieksämäki alueen kuusikuitupuun kysyntään. Vaikutukset menekkiin jäänevät pieniksi. Kuusikuitua käyttävät Varkauden Stora Enson tehdas ja Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas korvaavat osan pienentyneestä kysynnästä. Jatkossa kuusen määrä kasvaa, sillä valtaosa päätehakkuista on uudistettu kuuselle. Sanomalehtipaperin valmistuksen loppuminen pienentää kuusen kysyntää ja sille pitää löytyä uutta käyttöä.