Kirjanpainajan parveiluaika on alkanut

04.6.2020

Metsänomistajan kannattaa tarkkailla nyt kuusikoitaan

Puut, joihin kirjanpainajat ovat iskeytyneet voivat olla aivan vihreitä ja terveen näköisiä. Kirjanpainajan tunnistaa hienosta ruskeasta purusta rungon tyvellä tai rungolla pienten reikien ympärillä. Ne syövät kuusen nilakerrosta ja katkaisevat nestevirtaukset puun rungolla, jolloin kuusi ennen pitkää kuivaa pystyyn.

Kaarnakuoriaiset lisääntyvät kuorellisessa puutavarassa. Sen vuoksi puutavara olisikin tärkeä saada pois metsästä ennen uusien aikuisten kuoriutumista. Metsätuholaki edellyttää, että tuulenkaadot, lumenmurrot ja hakattu kuorellinen kuusipuutavara tulee kuljettaa pois metsästä metsän sijainnista riippuen 15.7.–15.8. mennessä.

Varttuneita kuusimetsiä kannattaa tarkkailla jo alkukesällä. Purukasat ja pihkavuodot ovat ensimmäinen merkki kirjanpainajien hyökkäyksestä. Myöhemmin syyskesällä kuori irtoaa kuolevista puista, vaikka latvus on vielä vihreä.