Hallitusohjelman metsätalousosio tasapainoilee talouden ja ilmaston välillä

10.6.2019

Antti Rinteen hallitusohjelma on varsin yksityiskohtainen ja siinä on satoja hyvin eritasoisia, yksityiskohtaisia tavoitteita. Ohjelmassa on linjattu myös suuri määrä erilaisia selvityshankkeita. 

Ilmastopolitiikka painottui vahvasti vaalikeskustelussa ja niin se painottuu vahvasti Antti Rinteen hallitusohjelmassakin, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Päästövähennykset ovat kunnianhimoisia ja ne luvataan tehdä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti. Ohjelmassa esitetään sitovaa ilmastolakia, jonka alle tulisi myös maankäyttösektori. Haasteellinen tai vähintäänkin seurattava asia on se, että yksi selvitystyö koskee sitä, että ympäristölupien perustaksi voidaan ottaa jatkossa ilmastokestävyys.

Hallitus kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että ”investointiympäristö on Suomessa houkutteleva”. Ohjelman kirjaukset ovat varsin positiivisia tulevien biotalousinvestointien suhteen ja pikemminkin mahdollistavat kuin estävät puun lisäkäytön, sanoo Hakkarainen.

Metsätalouden osalta ilmastopolitiikkaa on linjattu MTK:n esittämällä tavalla. Hallitusohjelmassa metsien hoito, kasvukyky ja metsien terveydestä huolehtiminen on linjattu osaksi ilmastotavoitteita. Ja aivan kuten MTK on esittänyt, puurakentamista edistetään ja puun käyttö rakentamiseen kaksinkertaistetaan.

Metsäpolitiikan osalta ohjelman sisältö on tasapainoilua talouden, ilmaston ja monimuotoisuuden välillä, Hakkarainen luonnehtii. Hallitus tulee panostamaan vapaaehtoiseen suojeluun ja sen rahoitusta lisätään merkittävästi. Samoin ohjelma linjaa talousmetsien luonnonhoidon jatkumisen ja siihen panostamisen.

MTK on tyytyväinen siitä, että hallitus on myös tunnustanut maa- ja metsätalouden tärkeän ratkaisijan roolin hiilensidonnassa. Metsätalouden osalta hallitusohjelma on hapuileva, mutta siinä selkeästi haetaan kannustimia tuottavaan metsätalouteen ja metsien käyttöön talouskasvun moottorina.

- Ilmastopolitiikassa tulee pyrkiä tuloksiin tutkitun tiedon ja markkinalähtöisten taloudellisten kannustimien kautta. Ilmastotoimissa on puntaroitava myös niiden sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Vapaaehtoinen soidensuojeluohjelma on hyvä askel luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston puolesta. Hallitusohjelma tuo uusia mahdollisuuksia myös biokaasun käytön kasvuun sekä kiertotalouteen.

Olennaista on MTK:n näkökulmasta, että metsätaloutta kehitetään jatkossakin elinkeinona. Ohjelmassa on linjattu, ettei kiinteistövero koske maa- ja metsätalousmaata. Yrittäjävähennys sekä metsälahjavähennys säilyvät.   

Ohjelmassa linjataan merkittävä lisärahoitus liikenneväylien kunnostukseen. Myös tietoliikenneinfran osalta hallitusohjelma vastaa hyvin MTK:n tavoitteita. Hallitus toteuttaa tavoitteen, jonka mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus nopeaan laajakaistaan vuoteen 2025 mennessä.

Suuri määrä asioita on kuitenkin siirretty jatkovalmisteluun ja niiden lopputulos ei ole selvillä. Iso kysymys on myös se, miten tulopuoli mahdollistaa kaiken ohjelmassa linjatuin panostamisen.

- On hyvä asia, että hallitusneuvottelijoilla on ollut maa- ja metsätalouden osaamista ja maaseudun tuntemusta käytössään, Marttila summaa.

 

Anne Rauhamäki