2018 Rikottiin puunmyynnin ennätyksiä

21.1.2019

Vuoden 2018 puunmyyntimäärät mhy Kangasniemi-Pieksämäen alueen yksityismetsistä rikkoivat jälleen kaikki aikaisemmat ennätykset. Ennakkoarvion mukaan myyntimäärä kasvoi ensimmäisen kerran selvästi yli miljoonaan kuutiometriin.

Pitkän ajan kestäväksi hakkuumäärätavoitteeksi laskettu 1,05 miljoonaa m3/vuosi ylittyi nyt jo kolmantena vuotena peräkkäin. Puukauppojen puumäärät ovat arvioita, ja hakatut puumäärät ovat keskimäärin yli 10 % suurempia.  Myös koko 2010 luvun keskimääräinen hakkuumäärä on ylittänyt miljoonan kuution rajan, mikä tarkoittaa sitä, että alueen metsävarojen käyttöaste on lähes tavoitteessa.

Kovan kysynnän lisäksi korkeisiin myyntimäärin johti kohentunut hintataso. Keväästä alkanut tukkipuun hintojen vahvistuminen piti tarjontaa yllä. Kesän ja syksyn aikana myös kauan odotettu kuitupuun hinnan vahvistuminen toi markkinoille harvennuspuuta.

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Pellervon Taloudellisen tutkimuslaitoksen alkaneen vuoden puumarkkinoiden ennusteen mukaan vientimarkkinoiden kysyntä pysyy hyvänä. Erityisesti selluloosan menekki jatkuu hyvänä, mutta viime vuoden huippu hinta on taittumassa. Kuusisahatavaran vientimäärät ovat supistuneet viime kuukausina ja sahatavaran hintataso on alentunut.

Teollisuuden puuntarpeen ennustetaan jatkuvan viime vuoden huipputasolla. Erityisesti kuitupuuta tarvitaan entistä enemmän, mikä tekee harvennushakkuiden kysynnälle hyvää. Puun hintojen ennustetaan nousevan varovaisesti, mikä onkin tarjonnan säilymisen kannalta tarpeen. Usean kovan myyntivuoden jälkeen haasteena voikin olla ostettavien kohteiden liikkeelle saaminen.

Markkinatilanteen huomioiminen puukaupan ajoituksessa on alkaneena vuotena aikaisempaa tärkeämpää. Jotta paras tieto ostajista ja myyntiajankohdasta on käytettävissä, kannattaa puukauppa aloittaa tilaamalla puunmyyntisuunnitelma omalta metsäneuvojalta. Jäsenelle puunmyyntisuunnitelma on tärkein maksuton jäsenpalvelu.