Puunmyyntisuunnitelma jäsenille maksutta (arvo 250 eur)

Jäsenetu voimassa toistaiseksi

Luota kokemukseen - PARAS PUUKAUPPA 
Metsänhoitoyhdistys on luotettava ja asiantunteva kumppanisi, kun harkitset puun myyntiä. Vain me valvomme etujasi ja teemme työtä sen eteen, että saat puustasi reilun hinnan vallitsevassa markkinatilanteessa.

 

Metsänhoitoyhdistyksen tekemä puunmyyntisuunnitelma on askel kohti puukauppasopimusta – sen avulla myytävä puuerä voidaan kilpailuttaa puun ostajien kesken. Teemme suunnitelman sinun metsänhoidollisten tavoitteidesi mukaisesti. Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi ja tilaa! Nyt jäsenille puunmyyntisuunnitelma ilmaiseksi, säästät 250 euroa!

Kun teemme tilallesi puunmyyntisuunnitelman, määrittelemme hakattavan alueen toiveittesi mukaan. Yleensä teemme tavanomaisin hakkuutavoin (harvennus/avohakkuu) toteutettavan puunmyyntisuunnitelman.

Pyydettäessä voidaan tehdä myös puunmyyntisuunnitelma, jonka tavoitteena on eri-ikäisrakenteinen (=avohakkuuton, peitteinen, jatkuva kasvatus) metsänkasvatus. Rajaamme hakattavaksi suunnitellun metsäalueen, leimikon, maastokäynnin jälkeen kartalle. Voit kertoa meille leimikon rajaustoiveistasi etukäteen tai jos pääset itse paikan päälle, olet tervetullut mukaan käytännön rajaamistyöhön. Metsänhoitoyhdistykset tietojärjestelmässä olevat ja maastossa havaitut metsälain 10 § kohteet, ns. metsälakikohteet eli arvokkaat elinympäristöt merkitään kartalle suuntaa-antavasti.

Puunmyyntisuunnitelma sisältää mm. seuraavat tiedot:

  • Hakattava alue kartalla
  • Hakkuutavat ja -ohjeet 
  • Arvio hakattavan puuston määrästä ja rahallisesta arvosta keskimääräisin hinnoin laskettuna 
  • Tietoa maaperän soveltuvuudesta puutavaran korjuu- ja kuljetustyötä varten (kesä-/talvikorjuu)
  • Metsänkäyttöilmoituksen lähettämisen Suomen Metsäkeskukselle

Puunmyyntisuunnitelma voi sisältää myös seuraavia tietoja :

  • Ohjeita mahdollista ennakkoraivausta varten 
  • Suunnitelma metsän uudistamisesta, kun kyseessä on päätehakkuu
  • Energiapuun korjuumahdollisuus
  • Kohteelle mahdollisesti saatavat valtion tuet