Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2021

12.4.2021

Puukauppa käy tasaiseen tahtiin
Puukauppa jatkuu Pohjois-Suomessa tasaiseen tahtiin. Yksityismetsistä ostettiin tammi-maaliskuussa puuta 1 488 000 m3 (2020 – 1 167 000). Pohjois-Pohjanmaalla 788 000 m3 (605 000) ja Lapissa 385 000 m3 (286 000) puukauppa on kolmanneksen edellisvuotta edellä. Kainuussa 326 000 m3 (276 000) puukauppa on käynyt tammi-maaliskuussa viidenneksen edellistalvea vilkkaammin.

Kaikille puutavaralajeille kysyntää
Metsäteollisuuden markkinatilanne on parantunut alkuvuodesta ja se alkaa näkymään puukaupan kokonaisuudessa. Puumarkkinoilla kysyntä on kasvanut kaikille puutavaralajeille. Kysyntä on voimakkainta edelleen havutukeille, mutta positiivinen suhdanne on tarttunut nyt myös kuitupuuhun. Tämä helpottaa puunmyynnin kokonaissuunnittelua. Lopputuotteiden hintojen voimakkaan nousun pitääkin näkyä myös puun hinnassa. Puukauppojen kilpailuttaminen onkin nyt tärkeää. Koronatilanteen jatkuminen luo toki edelleen heilahtelua markkinoille.
Sellun hinnat ovat nousseet keskimäärin viidenneksen. Kartongin hinnat hieman maltillisemmin, mutta niiden nousu on jatkunut jo pidempään. Ainoastaan papereiden hinnat ovat edelleen laskeneet, mutta hinnanlasku on hieman tasaantunut.
Mekaanisen metsäteollisuuden noususuhdanne on jatkunut jo hieman pidempään ja sitä voi kutsua jo supersuhdanteeksi. Sahatavaran lopputuotteiden hintojen nousu onkin jatkunut. Sahauskapasiteetti käy luonnollisesti kuumana. Koronaepidemian jatkuminen lisännee tee-se-itse rakentamista, kuten kävi edellisenä kesänä. Tukin kysynnän oletetaan jatkuvan siten voimakkaana.
Kun kuiduttavan metsäteollisuuden kysyntä on lähtenyt voimistumaan mekaanisen metsäteollisuuden rinnalla, on metsänomistajien mahdollisuus tarjota markkinoille leimikkokokonaisuuksia. Vaikka kysyntä kohdistuukin edelleen voimakkaammin tukkipuuhun, niin kuitupuun markkinat ovat toipumassa. Vaikka kysyntä painottuukin kesäkorjuukohteisiin tällä hetkellä, niin täytyy muistaa, että talvikorjuukohteiden suma on saatu purettua hyvien talvikorjuukelien ansiosta.

Puunmyyntisuunnitelmalla puukaupoille

Metsänomistajan on nyt mahdollisuus hyödyntää puutavaralajien hyvä kysyntätilanne leimikoiden kokonaissuunnittelussa. Puukaupan valmistelu alkaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Oman yhteyshenkilön kanssa viestinnän voi aloittaa esimerkiksi kätevästi uudessa OmaMetsä -palvelussa https://www.omametsa.mhy.fi/ Sieltä löytyy omaan metsään liittyvät tiedot, oman alueen puun hinnat ja metsätilan arvo sekä neuvoja toimenpiteiden toteuttamiseen.
Vaikka verkkopalvelut ovat kehittyneet, on oman metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvoja edelleen tärkein apu puukaupan suunnittelussa. Hän voi käydä läpi kohteet metsässä ja hän osaa arvioida paikallisen puumarkkinatilanteen perusteella metsänomistajan sopivimmat hakkuukohteet ja viedä puukaupan kilpailuttamisen eteenpäin. Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan oman alueen erityispiirteet, mikä helpottaa puukaupan suunnittelua ja toteuttamista.