Lannoitus on metsätalouden tuottavin sijoitus

10.9.2021

Lannoitus parantaa metsän puuntuottokykyä ja nostaa arvokkaan tukkipuun määrää. Lannoituksella voidaan nopeuttaa puuston järeytymistä, aikaistaa hakkuita ja samalla tehostaa hiilensidontaa. Lannoitus parantaa myös metsätilasi arvoa. Lannoituksen vuosittainen tuotto on 10-20%. Sopivia lannoituskohteita ovat hyvälaatuiset havupuuvaltaiset nuoret ja varttuneet metsät. Lannoitus voidaan toteuttaa joko maalevityksenä ajokoneella tai lentolevityksenä helikopterilla.

Typpilannoitus kivennäismaille

Kivennäismailla kasvatuslannoituksessa käytetään Metsäsalpietari- tai Metsän NP-lannoitteita. Kasvatuslannoitus sopii harvennettuihin metsiin. Metsää voidaan lannoittaa kiertoajan kuluessa useamman kerran. Kivennäismailla lannoituksen vaikutus kestää 6-10 vuotta.

Tuhkalannoitus turvemaille

Sopivia tuhkalannoituskohteita ovat typpirikkaat ojitetut turvemaat, joilla kasvua rajoittaa fosforin tai kalin puute. Tuhkan vaikutus puustossa on havaittavissa 2-4 vuoden kuluttua lannoituksesta ja vaikutus kestää 20-30 vuotta.