Korona ohjeita

18.3.2020

Korona ohjeita 17.3.2020

Olemme tavoitettavisa varmimmin sähköisin viestimin. Asiakastapaamiset rajoitetaan vain pakollisiin.

Asiakaspalvelun hoitaminen

 1. Moni toimihenkilö siirtyy etätöihin ja käy kuitenkin metsässä piipahtelemassa. Kontakteissa työkavereihin, firman henkilöstöön, metsäkeskukseen, yrittäjiin, metsureihin ja tietysti metsänomistajiin noudatetaan valtiovallan ohjetta, eli yli 10 henkilön tapaamiset kielletty.  
 2. Kannattaa muistaa, että valtiovalta on asettanut yli 70v erityisasemaan. Ei tarvinne arvuutella vuoden tarkkuudella asiaa vaan varovaisuus paikallaan alle 70v kohdallakin. ”Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Toimintamme koronaepidemian aikana

 

 

Koronaviruksen tartuntariski on kasvanut maailmanlaajuiseksi, niin myös Suomessa. Metsänhoitoyhdistys Kainuu pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään tartuntariskejä.

Työt metsässä eivät pysähdy ja metsäasiantuntijamme ovat tavoitettavissa. Otamme kuitenkin valtioneuvoston asettaman poikkeustilan vakavasti ja toivomme metsänomistajien yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköisesti.

Jos toimistokäynti on välttämätön, tule ainoastaan terveenä, huolehdi käsihygieniasta ja vältä lähikontakteja.

Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, etteivät pienistäkään flunssanoireista kärsivät työntekijämme tule töihin.
 

MTK:n ohjeistus kevään 2020 koronavirukseen liittyen (lyhennelmä)

Päivitetty 17.3.2020 - VOIMAAN VÄLITTÖMÄSTI, voimassa toistaiseksi

Koronavirustilanne elää jatkuvasti, minkä vuoksi olemme päivittäneet 12.3. asiaa koskevan MTK:n sisäisen ohjeistuksen vastaamaan 18.3. voimaan tulevaa valmiuslakia. Ohjeistusta päivitetään asian edellyttämällä taajuudella. Tämä tiivis MTK:n sisäinen ohjeistus kattaa a) henkilöstön, b) oman järjestötoiminnan ja c) jäsentemme elinkeinotoimintaan liittyvän toiminnan tarvittavilta osin.

Pääperiaatteena on koronaviruksen leviämisen rajoittaminen muistuttamalla kaikkia riskien minimoimisesta, kuitenkin välttäen kohtuutonta haittaa asioiden hoidolle. Lähtökohtana ovat viranomaisten ohjeet, jonka lisäksi annamme MTK:n omaan toimintaan liittyen määräyksiä, suosituksia ja ohjeistuksia. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien leviämisen estämisen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Tietoa löydät mm. www.stm.fi, www.thl.fi, www.nesa.fi. Valmiuslain käyttöönottoasetus on ensi vaiheessa määrä olla voimassa 13.4.2020 asti.

1. Henkilöstö

MTK-järjestön henkilöstön turvallisuus on ensisijaista ja seuraamme terveydenhuollon viranomaisten ohjeistuksia tarkasti. Noudatamme annettuja määräyksiä ja lisäksi pyrimme omien mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan ennaltaehkäisevin toimin tilanteeseen työyhteisössämme.

Keskeinen ohjeistus henkilöstölle:

 • Huolehditaan käsihygieniasta erityisen hyvin.
 • Kättelykielto on voimassa.
 • Työpaikalle tullaan ja työpaikalla ollaan vain ehdottoman terveenä.
 • Hyödynnetään Teamsin käyttöä kaikissa sisäisissä ja ulkoisissa kokouksissa/palavereissa, joissa se on mahdollista.
 • Siirrytään etätöihin aina, kun se on mahdollista. Sovi esimiehen kanssa etätyöstä kaikkien niiden työtehtävien osalta, joissa se on mahdollista. Tavoitettavuuden varmistamiseksi oma kalenteri pitää olla jaettuna, ja siellä merkintä etätyöstä, jotta toimintamme jatkuu mahdollisimman jouheasti. Pidä myös Teamsin tilatietosi ajantasalla, jotta kollegasi tietävät oletko käytettävissä!
 • Ota tietokone, laturi ja headset päivittäin kotiin, jolloin etätyöt ovat mahdollisia milloin vain (esim. jäädessäsi mahdolliseen karanteeniin).
 • Mahdollista karanteenia ajatellen on hyvä kaikissa tehtävissä ennakolta miettiä tarvittavat työvälineet ja käytännöt, joita työn tekemiseksi etätyössä tarvittaisiin. Myös varamiesjärjestelyt kriittisiin toimintoihin on sovittava esimiehen johdolla.
 • Henkilöstöllä on työtehtävissään voimassa lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka kattaa työtapaturmien lisäksi myös kodin ja työpaikan väliset työmatkatapaturmat. Etätöissä voi syntyä tilanteita, jolloin vakuutusyhtiön on mahdollista tulkita tapaturman sattuneen vapaa-aikana, ei työtehtävien yhteydessä. Ainakin OP-poolin kautta myös vapaa-ajan osalta vakuutukset kunnossa. Tarkistakaa omalta osaltanne.
 • Kaikki työmatkat ulkomaille on toistaiseksi kielletty. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille.
 • Matkustamista myös kotimaassa vältettävä. Jokaisesta työmatkasta kotimaassa aina tapauskohtainen kriittinen arviointi esimiehen kanssa myös työpaikalle paluun osalta.
 • Jos olet palaamassa ulkomailta, tulee henkilön olla etätyössä vähintään 14 vrk ennen työpaikalle tuloa. Ennen paluuta työpaikalle keskustele aina esimiehen kanssa.
 • Mikäli saat koronavirukseen viittaavia oireita tai uskot altistuneesi virukselle esim. lähipiirisi kautta, olethan yhteydessä puhelimitse omaan julkisen terveydenhuollon terveysyksikköön tai työterveyshuoltoon. Ilmoita asiasta myös viipymättä esimiehellesi.

Työvelvoite ja lasten kotihoito

Valtioneuvosto linjasi 16.3. poikkeustoimissaan, että ne vanhemmat, joiden päivähoidossa, esiopetuksessa tai koulussa olevat lapset on mahdollista hoitaa kotona, tekisivät niin keskiviikosta 18.3. alkaen aina 13.4. asti.  Varhaiskasvatuksen piirissä oleville, esiopetuksessa oleville sekä 1-3.luokkalaisille on edelleen tarjolla päivähoitoa ja lähiopetusta, mikäli vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisissä toiminnoissa. Varhaiskasvatus on avoinna myös tarvittaessa muille vanhempien ammatista riippumatta.

Olemme nyt tilanteessa, joissa valmiita toimintamalleja ei ole ja kaikilta toivotaan joustavuutta. Mhy- henkilöstön osalta on suositeltu etätyön tekemistä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Tämä haastaa erityisesti pienten lasten vanhemmat poikkeustilanteessa. Valtioneuvoston linjausten taustaoletuksena on se, että neljännellä tai sitä korkeammalla luokka-asteella olevat oppilaat pärjäävät kotona itsenäisemmin ja heidän huoltajansa kykenevät työntekoon tavanomaisesti. Näin ollen tätä nuorempien lasten vanhempien, joiden lapset ovat kotihoidossa on syytä pohtia oman työn tekemisen tapoja, mahdollisuuksia oman työn jaksottamiseen päivän aikana. 

Jokaisen perheen tilanne on erilainen mutta perheen etu on aina tärkeintä, samalla kun toivomme, että esimiehen kanssa sovitut tehtävät hoidetaan. Mikäli työn tekeminen on elämäntilanteesta johtuen erityisen haasteellista, on tilanteesta syytä keskustella esimiehen kanssa, mitkä välttämättömät työtehtävät tulisi saada tehdyksi tai onko mahdollista järjestellä töitä muulla tavalla poikkeustilanteen ajaksi. Mikäli mahdollista, on tässä tilanteessa hyvä ajankohta myös purkaa pois mahdollisia saldotunteja sekä pitämättömiä vanhoja lomia. Työtehtävistä ja mahdollisista lomista tai vapaista sovitaan esimiehen kanssa.

Yllä olevista ohjeista poiketaan vain, jos matkalla, tapaamisella, kokouksella tai tilaisuudella on erittäin merkittävä ja kriittinen merkitys järjestölle. Arviointi tehdään oman esimiehen kanssa.

THL:n valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee Korona-asioissa numerossa 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Tutustukaa oman työterveyshuoltonne ohjeistukseen ja palveluihin.

2. Järjestölliset tilaisuudet

 • Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti mitään yli 10 hengen tilaisuuksia ei järjestetä 13.4.2020 saakka. Tämä valtioneuvoston linjaus on otettu huomioon seuraavaa ohjeistusta laadittaessa.

2.1. Kokousten järjestäminen

2.1.1. Sääntömääräiset kokoukset

 • MTK edellyttää, että kaikkien MTK-Liittojen, MTK-yhdistysten ja metsänhoitoyhdistysten yleiset kokoukset, jotka oli määrä pitää viimeistään 13.4.2020 ja joista on kutsut jo lähetetty, perutaan ja yhdistys päättää uudesta kokousajankohdasta myöhemmin. Niiden kokousten osalta, joihin kutsuja ei ole vielä lähetetty, ao. yhdistykset päättävät kokousajankohdasta myöhemmin seuraten viranomaisten ja MTK:n sisäisiä ohjeita kuitenkin niin, että ne voidaan järjestää vasta 13.4.2020 jälkeen.
 • Yhdistyksiä kehotetaan varautumaan siihen, että em. poikkeussäännökset kokoontumisrajoitteiden osalta jatkuvat eikä kokouksia pystytä järjestämään sääntöjen määräämissä aikatauluissa.
 • Menettelyyn on viranomaisten päätöksistä ja ohjeista johtuva pakottava syy, joten yhdistysten kokousten pitäminen vielä sääntöjen määräämän ajan jälkeenkin on hyväksyttävää. MTK ei toistaiseksi suosittele yhdistysten sallivan sääntömääräisissä kokouksissa päätöksentekoon osallistumista tietoliikenneyhteyksien tai muiden etäyhteyksien avulla - ellei sitä ole yhdistyksen säännöissä nimenomaisesti sallittu.
 • MTK:n kevätvaltuuskunnan ja ylimääräisen metsävaltuuskunnan osalta johtokunta tekee päätöksen 25.3.2020 kokousten mahdollisesta siirtämisestä myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

2.1.2. Muut luottamushenkilökokoukset

 • Verkostojen ja työryhmien kokoukset siirretään sähköisiin kanaviin.
 • MHY-päivät 19.-20.3. Jyväskylässä on jo peruttu.
 • Alueelliset MHY pj/tj-päivät (Oulu, Tampere) järjestetään suunnitellusta poiketen sähköisinä kokouksina.

2.1.3. Toimihenkilöiden kokoukset

 • Toimihenkilöiden keskinäiset kokoukset siirretään Teamsiin.
 • Toimihenkilöille suunnatut järjestöuudistuspäivät (Oulu, Mikkeli, Tampere) järjestetään   sähköisinä kokouksina.

2.2. Koulutus

 • Keväälle 2020 suunnitellut koulutukset siirretään tai korvataan mahdollisuuksien mukaan Teams-koulutuksina.
 • AMK-konferenssit pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään myöhempään ajankohtaan.
 • Laidunkauden avaus (Rukan viestintäseminaari) 16.-18.4. perutaan.

2.3. Messut ja muut tapahtumat

 • Yli 10 henkilön tapahtumien järjestämisestä luovutaan 13.4.2020 asti.
 • Kesän Farmari-näyttelyn osalta ratkaisu tehdään myöhemmin.
 • Koululaisten ja päiväkotilasten metsä- ja maatilavierailuja ei järjestetä 13.4.2020 asti eikä suositella järjestettävän kevätlukukaudella ollenkaan.

2.4. MHY asiakastapaamiset

 • Yhteydenotot ensisijaisesti puhelimella ja sähköpostilla.

Jos metsänomistajat joutuvat tulemaan toimistolle, kannattaa välttää lähikontaktia ja huolehtia käsihygieniasta.