Elinvoimaa puustolle harventamalla

23.4.2021

Ensiharvennus on ensimmäinen hakkuu, joka tuottaa myyntikelpoista puutavaraa. Oikea-aikainen ensiharvennus lisää puuston kasvua ja parantaa jäljelle jäävän metsikön laatua. Ensiharvennus lisää myös seuraavien hakkuiden puunmyyntituloja. Yleensä seuraava harvennus tehdään noin 10-20 vuotta ensiharvennuksesta, ja silloin metsästä voidaan saada tukkikokoistakin puuta. Harvennus on ajankohtaista, jos puuston latvukset ovat kiinni toisissaan. Harventamattomana puuston latvus supistuu. Vihreän latvuksen osuuden tulisi olla männyllä vähintään 40% ja kuusella 60% puun pituudesta. Harventamattomana kasvutahti hidastuu, metsä riukuuntuu ja tuottaa jatkossa heikommin tukkia.
Puun myynti käynnistyy puunmyyntisuunnitelmalla, joka on yhdistyksen jäsenille maksuton jäsenetu. Metsänhoitoyhdistys voi myös kilpailuttaa puukaupan puolestanne. Valtakirjakaupalla hoidamme kilpailuttamisen lisäksi hakkuun valvonnan ja kaikki kauppaan liittyvät asiapaperit. Myös metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on käytössänne.

Yhteystietomme avautuu tästä: https://www.mhy.fi/kainuu/yhteystiedot