Myyntikohteet Kuhmo

Alla useampi kohde. Uusimmat alla. Vieritä palkista!

 

 

 

Kuhmo, Katerma, metsäkiinteistö Riihipelto 290-404-28-4. Kiinteistön koko kiinteistörekisteriotteen mukaisesti on 112,99 ha. Kiinteistöllä on hyvä sijainti! Hyvä kasvatusmetsävaltainen puusto!

Ostotarjous hyväksytty!

Ajo-ohje: Vrt lähestymiskartta. Pohjoispuolentie ja Särkivaarantie (Särkivaara-Kantola metsätie). Hyvä tiestö, jota täydentää penkkatiet!

Kylä: Katerma

Pinta-ala: Metsäkiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaisesti 112,99 ha.   

Puusto: Puustoarvion maastotyöt on tehty 06.10.2021. Puusto n. 11 477 m3, josta tukkia noin 4 105 m3.  Pinta-alasta on 68,3 ha kasvatusmetsiä, uudistuskypsiä 12,9 ha, vajaatuottoista 0,9 ha ja taimikoita 29,7 ha.

Kasvupohjista lehtomaistakangasta tai vast.suo on 1,4 ha, tuorettakangasta tai vast suo on 60,8 ha ja kuivahkoa kangasta tai vast. suo on 47,2 ha. Kuivaa kangasta tai vast. suo 2,9 ha. 

Kiinnitykset: Kiinteistö myydään rasituksista vapaana. 

Osuudet yhteisiin: Vertaa kiinteistörekisteriote.

Kaava: Kiinteistö ei sijaitse kaava-alueella.  

Muut kulut: Varainsiirtovero 4% kauppasummasta, kaupanvahvistajan palkkio 120€, mahdolliset tiemaksut ja lainhuudonhakukulut noin 132€.

Pohjahinta: 320 000 € / tarjous. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran maanantaina 29.11.2021 klo 12.00 alkaen. Minimitarjousaikaan on päädytty metsätilojen hyvän kysynnän johdosta. Myyntihinta voi olla pohjahintaa korkeampi. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Tarjoukset sähköpostiin: juha.valtanen@mhy.fi

Lähestymiskartta

KTJ-otteet ja kartat

Tila-arvio

Ilmakuva ja kuviokartta             Viimeiset hakkuut näkyvät tila-arviossa, mutta ei ilmakuvassa sekä latvuspintamallissa!

Latvuspintamalli

Kymmenen vuoden hakkuumahto ja sen mukainen kasvuennuste

Tätä kohdetta myy: Juha Valtanen, mti, LKV, puh 040-7031397 tai sähköposti: juha.valtanen@mhy.fi

 

 

 

Kuhmo, Korpisalmi, metsäkiinteistö Härkömäki 290-405-23-53. Kiinteistön koko kiinteistörekisteriotteen mukaisesti on 97,64 ha. Kiinteistöllä on hyvä sijainti! Hyvät hakkuumahdollisuudet!

Ostotarjous hyväksytty!

Ajo-ohje: Vrt lähestymiskartta. Saarikoskentie, Pyssynivan yksityistie ja kaksi nimeämätöntä tietä. Kiinteistöllä on hyvä tieverkosto. Nimeättömistä teistä on liitteenä kartta. Näille teille myyjät pidättävät tieoikeuden itselleen ja niitä tarvitseville naapurikiinteistöille. 

Liitekarttaan piirrettyy tie nro1: pidätetään 10m leveä käyttöoikeus tiloille: Suolampi 290-405-23-69; Metsäpirtti 290-405-304-2 ja Pääjärvi 290-405-23-62.Liitekarttaan piirrettyy tie nro2: pidätetään 10m leveä käyttöoikeus tiloille: Merkku 290-405-23-84 ja tilalle 290-405-23-26. 

Kylä: Korpisalmi

Pinta-ala: Metsäkiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaisesti 97,64 ha.   

Puusto: Puustoarvion maastotyöt on tehty 10.02.2020. Puusto n. 10 120 m3, josta tukkia noin 5 315  m3.  Pinta-alasta on 30,7 ha kasvatusmetsiä, uudistuskypsiä 35,4 ha ja taimikoita 14,2 ha. Puustoarvioon tulee lisätä kahden vuoden kasvu ja kuvio 25 on äestyskylvetty sekä kuviolle 28 on tehty taimikonhoito.

Kasvupohjista tuorettakangasta tai vast suo on 2,70 ha ja kuivahkoa kangasta tai vast. suo on 77,6 ha. Kitumaata 8,2 ha. 

Kiinnitykset: Kiinteistö myydään rasituksista vapaana. 

Osuudet yhteisiin: Vertaa kiinteistörekisteriote.

Kaava: Kiinteistö sijaitsee yleiskaava-alueella (290-17062014).  

Muut kulut: Varainsiirtovero 4% kauppasummasta, kaupanvahvistajan palkkio 120€, mahdolliset tiemaksut ja lainhuudonhakukulut noin 132€.

Pohjahinta: 380 000 € / tarjous. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran maanantaina 17.01.2022 klo 12.00 alkaen. Minimitarjousaikaan on päädytty metsätilojen hyvän kysynnän johdosta. Myyntihinta voi olla pohjahintaa korkeampi. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Tarjoukset sähköpostiin: juha.valtanen@mhy.fi

Lähestymiskartta

KTJ-otteet ja kartat

Tila-arvio

Kuviokartat ja ilmakuvat

Kartta pidätettävistä tieoikeuksista  Tiet ovat tällä hetkellä käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. 

Latvuspintamalli Huom kuvio 25!

Latvuspintamalli2

Tätä kohdetta myy: Juha Valtanen, mti, LKV, puh 040-7031397 tai sähköposti: juha.valtanen@mhy.fi