Myyntikohteet Kajaani

 

Alla useampi myyntikohde. Uusimmat alla. Vieritä palkista!

 

Kajaani, metsäkiinteistö Seppälä 205-401-8-12. Kiinteistön koko on noin 15,90 ha. Kiinteistöllä on hyvä sijainti! Hyvät hakkuumahdollisuudet!

Ostotarjous hyväksytty!

Ajo-ohje: Vrt lähestymiskartta. Hevossuontie

Kylä: Kajaani

Pinta-ala: Kiinteistöstä on myyty määräala 16.04.2021. Määräalan myynti ei näy 03.11.2021 tulostetuissa KTJ-otteissa.

Omistajat pidättävät kiinteistöstä kaksi määräalaa. Määräaloilla sijaitsee rakennuksia ja määräalat näkyvät erillisellä määräalakartalla sekä kuviokartassa ne ovat kuviot 8 ja 20. 

Puusto: Puustoarvion maastotyöt on tehty 04.05.2020. Kasvuja ei ole laskettu arvioon. Puusto n. 2 010 m3, josta tukkia noin 470 m3.  Pinta-alasta on 9,2 ha kasvatusmetsiä, uudistuskypsiä 1,4 ha ja ylispuustoista taimikkoa 5,3 ha. 

Kiinnitykset: Kiinteistö myydään rasituksista vapaana. Rasitustodistuksessa näkyvä vuokraoikeus koskee pidätettävää määräalaa.

Osuudet yhteisiin: Vertaa kiinteistörekisteriote.

Kaava: Kiinteistö sijaitsee yleiskaava-alueella (205-22).  

Muut kulut: Varainsiirtovero 4% kauppasummasta, kaupanvahvistajan palkkio 120€ ja lainhuudonhakukulut noin 132€.

Pohjahinta: 48 500 € / tarjous. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran maanantaina 10.01.2022 klo 12.00 alkaen. Minimitarjousaikaan on päädytty metsätilojen hyvän kysynnän johdosta. Myyntihinta voi olla pohjahintaa korkeampi. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Tarjoukset sähköpostiin: juha.valtanen@mhy.fi

Lähestymiskartta

KTJ-otteet

Tila-arvio

Kuviokartat ja ilmakuvat

Määräalakartta, kaupan ulkopuoliset tontit

Tätä kohdetta myy: Juha Valtanen, mti, LKV, puh 040-7031397 tai sähköposti: juha.valtanen@mhy.fi

 

Kajaani, Mainua, metsäkiinteistö Kalikkakangas 205-408-4-101. Kiinteistön koko kiinteistörekisteriotteen mukaisesti on 14,721 ha. Kiinteistöllä on hyvä sijainti! Hyvässä kasvuasennossa!

Ostotarjous hyväksytty!

Ajo-ohje: Vrt lähestymiskartta. Hyvä tiestö! Isommalle palstalle johtaa ajoura metsäautotien päästä. 

Kylä: Mainua.

Pinta-ala: Metsäkiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaisesti 14,721 ha.

Puusto: Puustoarvion maastotyöt on tehty 12.11.2021. Puusto n. 1 100 m3, josta tukkia noin 220 m3.  Pinta-alasta on 11,9 ha kasvatusmetsiä ja taimikoita 1,5 ha. Peltoheittoa 0,7 ha ja vajaatuottoista 1,4 ha.

Kiinnitykset: Kiinteistö myydään rasituksista vapaana. Rasitustodistuksessa näkyvä kiinnitys poistuu lähiaikoina. 

Osuudet yhteisiin: Vertaa kiinteistörekisteriote.

Kaava: Kiinteistö ei sijaitse kaava-alueella.  

Muut kulut: Varainsiirtovero 4% kauppasummasta, kaupanvahvistajan palkkio 120€ ja lainhuudonhakukulut noin 132€ sekä mahdolliset tiemaksut.

Pohjahinta: 26 000 € / tarjous. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran maanantaina 17.01.2022 klo 12.00 alkaen. Minimitarjousaikaan on päädytty metsätilojen hyvän kysynnän johdosta. Myyntihinta voi olla pohjahintaa korkeampi. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Tarjoukset sähköpostiin: juha.valtanen@mhy.fi

Lähestymiskartta

KTJ-otteet

Tila-arvio

Kuviokartat ja ilmakuvat

Latvuspintamallit

Tätä kohdetta myy: Juha Valtanen, mti, LKV, puh 040-7031397 tai sähköposti: juha.valtanen@mhy.fi

 

Kajaani, Murtomäki, metsämääräala kiinteistöstä Pihlaja 205-409-44-2. Määräalan koko on noin 70 ha. Määräalalla on hyvä sijainti! 

Ostotarjoukset käsittelyssä!

Ajo-ohje: Vrt lähestymiskartta. Halla-ahontie. Hyvä tiestö, jota täydentää penkkatie!

Kylä: Murtomäki

Pinta-ala: Määräalan pinta-ala on noin 70ha.  Yhdessä palstassa ja rajoittuu valtiontiehen.

Puusto: Puustoarvion maastotyöt on tehty 15.10.2021. Puusto n. 3 860 m3, josta tukkia noin 1 360 m3.  Pinta-alasta on 18,6 ha kasvatusmetsiä, uudistuskypsiä 6,3 ha ja taimikoita 20,1 ha. Pinta-alasta on 25,7 ha vanhaa turvetuotantoaluetta, joka metsittyy ajan kanssa. Alueelle on tehty turvetuotannon lopputarkastus ja siltä osin uudistamisvelvollisuutta ei ole. 

Taimettuneet, taimikoksi luokitellut entiset turvetuotantoalueet ovat lähellä kivennäismaata, koska turve on kaluttu loppuun.

Kiinnitykset: Kiinteistö myydään velattomana. Rasitustodistuksessa olevat kiinnitykset kuoletetaan tai ne siirretään uudelle omistajalle.

Kuvio 32 on turvetuotantoalueen imeytyskenttä, johon myyjät pidättävät kolmen vuoden käyttö- ja kunnossapitoikeuden vastikkeetta. Kunnossapito-oikeus tarkoittaa kuvion 33 läpi johtavan ojan perkaamista heidän laskuunsa tarvittaessa. Kolmen vuoden kuluttua imeytyskentälle ohjatut vedet ohjataan rajaojaan, josta ne kulkeutuvat etteen päin. Imeytyskenttä jää sellaisenaan uudelle omistajalle. Hallille johtavalle tielle, sekä hallin ja naapurikiinteistön (turvetuotantoalue) tielle myyjät pidättävät käyttöoikeuden.

Osuudet yhteisiin: Vertaa kiinteistörekisteriote.

Kaava: Kiinteistö ei sijaitse kaava-alueella.  

Muut kulut: Varainsiirtovero 4% kauppasummasta, kaupanvahvistajan palkkio 120€ ja lainhuudonhakukulut noin 132€ sekä määräalan lohkomiskulut.

Pohjahinta: 122 000 € / tarjous. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran maanantaina 24.01.2022 klo 12.00 alkaen. Minimitarjousaikaan on päädytty metsätilojen hyvän kysynnän johdosta. Myyntihinta voi olla pohjahintaa korkeampi. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Tarjoukset sähköpostiin: juha.valtanen@mhy.fi

Lähestymiskartta

KTJ-otteet ja kartta

Tila-arvio

Ilmakuva ja kuviokartta

Latvuspintamalli

Tätä kohdetta myy: Juha Valtanen, mti, LKV, puh 040-7031397 tai sähköposti: juha.valtanen@mhy.fi