Kuitupuun hinnat jatkaneet nousua

kaakko

MTK:n puumarkkinakatsaus 11/2022

Vuosikymmenten jälkeen metsänomistajan puumarkkina-asema vahvistumassa

Puun ostot piristyivät syksyn mittaan, mutta ovat viimeisimpinä viikkoina jääneet varsin maltillisiksi. Erityisesti kuitupuu on alitarjonnan puolella, mikä osaltaan vahvistaa viikko viikolta hintatasoa. Toisaalta kuitupuun hinta on kansainvälisesti katsoen noussut muualla voimakkaammin ja näkyykin tuontihinnan jyrkkänä nousuna.

Onko kuitupuun vuosikymmenien ylitarjonta helpottumassa? Tätä pitäisi tarkastella metsävarojen ja kysynnän suhteesta. Suurimpana poikkeuksena aikaisempaan on kotimaisen kuitupuun käytön voimakas kasvu toisaalta Venäjän tuonnin loppumisen ja toisaalta energiakäytön vahvistuminen johdosta. Myös kuitupuun perinteinen käyttö tulee lisääntymään voimakkaasti uusien investointien johdosta. Onkohan ensimmäinen kerta historiassa, kun metsänomistajat ovat saamassa oikeudenmukaisempaa asemaa myös kuitupuumarkkinoilla?

Kemiallisen metsäteollisuuden vientiarvo on syyskuun vientitilastojen ennakkotiedon mukaan kartongilla ja paperilla yli neljäsosan ja sellulla kolmasosan korkeampi kuin vuosi sitten. Metsäteollisuus on ilmoittanut positiivisista tulosvaroituksistaan tälle vuodelle ja julkistanut osin kaikkien aikojen korkeimpia osavuosituloksiaan. Kolme suurinta metsäyhtiötä on tehnyt vuoden alusta yli 4 miljardin euron tuloksen. Vertailun vuoksi puunhankinnan kustannus tehtaille on vastaavana aikana ollut kutakuinkin 2,5 miljardia euroa.

Kansainväliset metsäyhtiöt kykenevät käyttämään markkina-asemaansa toisaalta lopputuotemarkkinoilla ja toisaalta puunhankinnassaan tehokkaasti. Kuitupuun hinta on laskenut reaalisesti vuosikymmeniä. Markkinat eivät ole toimineet metsänomistajien näkökulmasta oikeudenmukaisesti. Onko kuitupuun hinnan trendi vihdoin kääntymässä oikeudenmukaisempaan suuntaan?

Metsänomistajien kannalta markkinatilanne jatkuu poikkeuksellisen hyvänä

Metsänomistajat voivat varautua poikkeuksellisen hyvään puun kysyntään valmistelemalla etukäteen myyntikohteita. Ennen lumen tuloa on hyvä käydä kiertelemässä omassa metsässä ja pohtia metsänhoito- ja puunmyyntikohteita. Kärkipäässä ovat tietysti metsänhoidollista apua tarvitsevat kohteet, kuten tiheät harvennuskohteet. Sen sijaan myöhemmät harvennukset ja päätehakkuut ovat kohteita, joilla ei ole akuuttia kiirettä.

Metsäkierroksella kannattaa kiinnittää huomiota myös mahdollisiin metsätuhoihin, sillä ne ovat paikoin lisääntyneet huomattavasti. Tuhoille altistuneet kohteet kannattaa laittaa myyntilistan kärkeen. Puunmyyntien näkymät jatkossakin ovat suotuisat, sillä puumarkkinoiden poikkeuksellisen vahva näkymä tulee jatkumaan ennustelaitoksien mukaan ensi vuonna.

Mikäli puunmyynti on ajankohtainen, tärkeintä on puukaupan kilpailuttaminen. Kilpailuttamalla saa selville aidosti sen hetkisen puun hintatason. Omaa valveutuneisuutta kannattaa aina pyrkiä lisäämään, sillä lopullisen puunmyyntipäätöksen tekeminen vaatii tietämystä ja on aina metsänomistajan oma valinta.

Metsänhoitoyhdistykset auttavat niin suurta kuin pientä puun myyjää

Metsänhoitoyhdistykset ovat niin suur- kuin pientilallisten metsänomistajien apuna. Niiden puukaupalliset palvelut sopivat kaikille metsänomistajille. Metsänhoitoyhdistykset seuraavat metsäyhtiöiden puunkatkonta- ja hintatietoja, joiden avulla puukaupan kilpailuttaminen onnistuu vaivatta.

Metsänomistajalle toimitetaan raportti kilpailutuksesta, joka yhteismitallistaa ostotarjoukset. Metsänomistaja saa itse tehdä kulloisenkin puukaupan lopullisen myyntipäätöksen. Myyntipäätöstä varten kannattaa tiedostaa markkinatilanteen mukainen puun hintataso. Metsänomistajan kannattaa asettaa tavoitetaso puun hinnalle kulloisestakin kilpailutettavasta kohteesta. Mikäli metsänomistaja ei ole tyytyväinen tarjouksiin, hänellä on oikeus hylätä tai tehdä vastatarjous. Puukaupan prosessin pitää olla tarpeeksi yksinkertainen ja helppo puun myyjälle. Toisaalta puun myyjän pitää tuntea saavansa riittävästi apua onnistuneeseen puukauppaan. Metsänhoitoyhdistyksen kautta kilpailuttamalla, metsänomistaja voi varmistua siitä, että puukaupassa ollaan metsänomistajan puolella alusta loppuun. Metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisten palveluiden suosio onkin ollut kasvussa.

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Ajankohtaista

 1. Metsätaitokilpailut Suomenniemellä

  Metsätaitokilpailut Suomenniemellä

  Kaakko

  Lue lisää
 2. Haminan Myllykylä 20.6.2023 metsätaitokilpailujen TULOKSET

  Kaakko

 3. Toimistomme suljettu 31.1-2.2.2023

  Toimistomme suljettu 31.1-2.2.2023

  Kaakko

  Toiminnanohjausjärjestelmämme uudistuu. Henkilökuntamme käyttöönottokoulutuksen vuoksi toimistomme pidetään suljettuna ajalla 31.1-2.2.2023

2023 © Metsänhoitoyhdistykset