Wood Force tuo uutta voimaa toimintaan

11.11.2020

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on ottamassa käyttöön uutta tietojärjestelmää, joka tehostaa korjuupalvelun ja metsänhoitotöiden toimintaa ja niiden valvontaa. Pilvipalveluna toimiva Wood Force -järjestelmä helpottaa erityisesti toimihenkilöiden työtä. Asiakkaille se näkyy laadukkaampana palveluna.

Metsänhoitoyhdistyksen puunkorjuun toiminnanohjaus siirtyy uuteen aikaan piakkoin käyttöön otettavan Wood Force -järjestelmän myötä. Pilvipalveluna toimiva järjestelmä näkyy yhdistyksen asiakkaille välillisesti palvelun parantumisena, mutta yhdistyksen omiin toimintoihin sillä on isompi vaikutus.

”Metsänomistaja näkee Wood Force -järjestelmän käyttöönoton lähinnä hakkuiden tai metsänhoitotöiden aloittamisesta ilmoittavana viestinä”, sanoo Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon Sulkava-Rantasalmen tiimin metsäesimies Manu Vasara.

”Wood Force helpottaa erityisesti meidän toimihenkilöiden työtä, kun järjestelmään tallennetut tiedot ovat kaikkien käytettävissä. Ylimääräinen tietojen näpyttely jää pois.”

Urakoitsijoille pienet laiteinvestoinnit
Wood Force on sähköinen korjuun, metsänhoidon ja metsänparannuksen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla metsänhoitoyhdistys voi hallinnoida henkilö- ja koneresurssejaan.

Järjestelmän käyttöönotto näkyy konkreettisesti toimihenkilöiden lisäksi koneyrittäjillä, kun hakkuu- ja ajokoneisiin tulee jatkossa kunkin työmaan tiedot Wood Forcen kautta.

Sulkavan alueella yhdistyksen hakkuita tekevä Tarmo Reponen odottaa mielenkiinnolla uuden järjestelmän käyttöönottoa. Investointitarpeitakin on ollut, kun moton koppiin piti hankkia uusi tietokone.

”Onneksi löytyi kuitenkin vähän käytetty, mutta jonkunmoinen laskuhan tästä tuli”, hän naurahtaa.

Ajokoneessa sen sijaan pärjätään simppelimmin Android-tabletilla, joka Reposella löytyi valmiiksi hyllystä.

Järjestelmän käyttöön on luonnollisesti koulutettu, mutta tosielämä opettanee parhaiten.

”Jonkunmoinen koulutus oli, mutta käytössähän se sitten opitaan. Voi olla, että alussa vielä vähän soitellaankin”, Reponen ennakoi hymyssä suin.

Käytännössä Reponen saa jatkossa hakkuutyömaiden tiedot sähköisesti Wood Forcen kautta, kun tähän saakka tietoja on toimitettu paljolti sähköpostitse. GPS-paikannuksen avulla järjestelmä ohjaa palstalle ja palstan rajoilla.

Hakkuu- ja ajokone hyötyvät järjestelmästä
Periaatteessa Reponen pystyy nyt tekemään leimikko-, lohko- ja kuviokohtaisen työmaasuunnittelun Wood Forcen avulla. Jos korjuuyrittäjällä on useampia koneita, voidaan suunnitelma ja työmaakohtaiset ohjeet jakaa Wood Forcen kautta sähköisesti koneille ja työntekijöille. Suunnittelussa voidaan huomioida korjuuajankohta sekä ympäristönhoito- ja työturvallisuusnäkökohdat.

Tarmo Reposella ajokonetta ajava Antti Tiainen kertoo, että Wood Forcen kautta ajokoneen kuljettaja voi nähdä myös hakkuukoneen reitin. Se helpottaa ajokonekuskin työtä.

”Jos järjestelmässä on ollut piirto-ominaisuus päällä, niin hakkuukoneen reitti näkyy karttapohjalla. Siitä voi jo ennakoida, mistä puukasoja löytyy”, hän kertoo.

Järjestelmä taipuu myös yksityiskohtaisemmin hakkuun apuriksi, kun puutavaran katkonnan ohjaustiedot voidaan välittää suoraan hakkuukoneille, sanoo Manu Vasara.

”Paluutiedostona saamme sitten leimikon tiedot puumäärineen. Mottimäärät kirjautuvat myös varastopaikoittain, mikä helpottaa tietenkin kuljetuksen suunnittelua.”

Järjestelmä käytössä myös metsänhoitotöissä
Korjuuesimies Arto Turtiainen on perehtynyt Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa syvällisimmin Wood Force -järjestelmään. Hänen mukaansa puun korjuun tuottavuus ja tehokkuus kehittyy järjestelmän tuomien automatisoitujen toimintojen myötä uudelle tasolle.

”Puutavaran laatu- ja katkontaohjeistus muuttuu nyt kokonaan sähköiseen muotoon. Katkontaa voidaan seurata reaaliajassa ja se nopeuttaa kaukokuljetusta ja puutavaran toimitusten ennustettavuutta”, hän sanoo.

Asiakkaille järjestelmän käyttöönotto puun korjuussa näkyy välillisesti, kun urakoitsijan omavalvonta ja laadunvarmistus helpottuvat ja tehostuvat sen myötä.

Sulkava-Rantasalmen tiimin metsäasiantuntija Aki Kemppinen pitää hyvänä sitä, että Wood Forcen kautta tiedot ovat heti kaikkien toimihenkilöiden käytettävissä.

”Hommasta tulee vähän reaaliaikaisempaa kuin ennen, mikä on tietysti hyvä asia”, hän toteaa.

Aiemmin Wood Force on ollut Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa käytössä jo metsänhoitotöiden hallinnoinnissa. Metsurit ovat saaneet työmaat Wood Forcen kautta eli käytännössä ohjelmaa voidaan käyttää älypuhelimen sovelluksen kautta.

”Me näemme, missä palstalla metsuri milloinkin on. Kun työ, esimerkiksi taimikonhoito on tehty, mittaa metsuri koealoilta taimitiheydet ja tallettaa ne ja muut tarvittavat tiedot järjestelmään”, Manu Vasara kertoo.

Wood Force otetaan käyttöön Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon korjuupalvelussa liukuvasti loppuvuoden ja ensi vuoden alun aikana. Trimble Forestryn tekemä toiminnanohjausjärjestelmä on yleisesti käytössä metsäalan toimijoilla, mm. monilla metsäyhtiöillä.

20 vuotta takana yhdistyksen hakkuilla
Sulkavalainen Tarmo Reponen on kokenut hakkuuyrittäjä. Neljännesvuosisadan mittaisesta hakkuuyrittäjäurasta suurin osa, 20 vuotta, on kulunut paikallisen metsänhoitoyhdistyksen savotoilla.

”On ne yksityiset metsänomistajat kyselleet hakkuille, mutta ei tässä muille kuin yhdistykselle ehdi hakkaamaan”, Reponen sanailee rauhalliseen tapaansa.

Töitä ja kiirettä piisannee jatkossakin, sillä toinen Sulkavan alueella yhdistykselle hakannut yrittäjä on vastikään lopettanut.

Reposen hakkuukone on nimenomaan harvennuksille erinomaisesti soveltuva pienemmän kokoluokan Profi.

”Tällainen pienempi kone soveltuu juuri näille harvennuksille, mitä yhdistyksen työmaat pitkälti ovat”, Reponen sanoo.

Jutun tekohetkellä työn alla oli useamman hehtaarin ensiharvennus. Sulkava-Rantasalmen tiimin metsäesimies Manu Vasara sanoo, että korjuupalvelun kautta kulkee paljolti tämäntyyppisiä hakkuita.

Sulkava-Rantasalmen tiimissä on Vasaran lisäksi kolme metsäasiantuntijaa - Aki Kemppinen, Jukka Vertainen sekä Annukka Kotsalainen.

Matti Turtiainen