Vt 5 Nuutilanmäki-Vehmaa tielinjan puunkorjuu alkaa

22.7.2019

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo aloittaa tänään Juvalla valtatie 5 Nuutilanmäki-Vehmaa tielinjan puunkorjuun. Korjuu alkaa tielinjan molemmista päistä. Pienpuuston raivauksia alueella on tehty jo kahden viikon ajan. Puunkorjuu ja kuljetukset kestävät syyskuulle saakka. Työn tilaaja on Väylävirasto.

Puut korjataan mhy Etelä-Savon toimesta ja myydään yhteismyyntinä. Puuerä kilpailutettiin kaikkien puunostajien kesken ja puut myydään tienvarressa eri puunostajille. Yhteismyyntiin osallistuu tielinjan 75 metsän- tai tontinomistajaa.Korjuu suoritetaan kolmen hakkuukoneketjun voimin. Puuta 17 kilometrin matkalta kertyy arviolta 15 000 m3. Nuutilanmäki-Vehmaa tielinjan alueen pinta-ala on noin 200 ha.

Valtaosin uusi tielinja myötäilee nykyistä linjausta. Pisin uuteen maastokäytävään avattava osuus sijaitsee Tuhkalan tienristeyksen ja Kilpolanmäen välillä. Korjuussa avataan varsinaisen tielinjan lisäksi rinnakkaisteiden, eritasoliittymien, laskuojien ja läjitysalueiden vaatimat alueet.
Korjuu pyritään suorittamaan mahdollisimman vähän häiriötä liikenteelle aiheuttaen. Tiealueelle kallistuneita ja muita riskipuita korjattaessa tielle järjestetään tarvittaessa liikenteenohjaus ja liikenteen pysäytys. Tielinjan puuston korjuuta varten on laadittu erillinen turvallisuus- ja liikenteenohjaussuunnitelma. Mhy Etelä-Savo vastasi myös Mikkeli-Nuutilanmäki -tielinjan puuston korjuusta viime vuonna.

Lisätietoja

Petri Pajunen                                     
Johtaja                                              
p. 040 7766 212                          
petri.pajunen@mhy.fi                

Arto Turtiainen    
Korjuuesimies    
p. 0400 256 492 
arto.turtiainen@mhy.fi

Lisätietoa vt5 Mikkeli-Juva -hankkeesta Väylä-viraston sivuilla https://vayla.fi/vt-5-mikkeli-juva